Paskelbta Literatūra, Metodinės priemonės, Morfologija, Sintaksė ir skyryba, Žodžių daryba, Įvairūs

LITUANISTINIO UGDYMO MOKOMOSIOS PRIEMONĖS „KELIONĖ Į LIETUVĄ“ IR „LAIŠKAI IŠ LIETUVOS“

     Jau pasirodė Lituanistinio ugdymo mokomosios priemonės „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“,upc-viol02 skirtos mokyti lietuvių kalbos dviejų amžiaus grupių (6–9 ir 10–13 metų) vaikus. Priemonę sudaro po dvi literatūrinių tekstų ir kūrybinio rašymo knygas, po du pratybų sąsiuvinius ir viena Mokytojo knyga. Šiomis priemonėmis ne tik bus mokoma kalbėti, skaityti, rašyti, bet ir bus ugdoma lietuviška tapatybė pateikiant žinias apie Lietuvos istoriją, etninę kultūrą, lietuvišką gyvenimo būdą, valstybingumą, geografiją ir kt.

     Autoriai užduotis ir tekstus pateikė taip, kad  mokytojas jais galėtų naudotis klasėje, kurioje yra skirtingos kalbinės kompetencijos ir gebėjimų vaikų. Manau, kad šios priemonės pasitarnaus ir mokytojams, ugdantiems specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kadangi jose gausu teksto suvokimo, mąstymą lavinančių užduočių, mokomųjų  žaidimų, kūrybinių projektų.

     Čia patalpinti elektroniniai priemonių variantai yra pateikiami Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

Mokytojo knyga

Laiškai iš Lietuvos (Tekstų knyga)

Laiškai iš Lietuvos (Pratybų sąsiuvinis)

Laiškai iš Lietuvos (Kūrybinio rašymo knyga)

Kelionė į Lietuvą (Tekstų knyga)

Kelionė į Lietuvą (Pratybų sąsiuvinis)

Kelionė į Lietuvą (Kūrybiškumo knyga)

 

Paskelbta Metodinės priemonės, Morfologija, Sintaksė ir skyryba, UPC, Žodžių daryba

Į PAGALBĄ MOKYTOJUI

     Pagalbą pradinių klasių mokytojams siūlo Ugdymo plėtotės centras, pristatydamas metodinę priemonę „3–4parkeris 2 klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“, kuri padės mokytojams nustatyti vaikų skaitymo gebėjimų spragas, jų priežastis ir pateiks įrankius, nulemsiančius geresnius rezultatus.

     Lietuvių kalbos mokytojams UPC siūlo metodinę medžiagą, skirtą lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams formuoti ir tvirtinti. Mokytojai galės pasinaudoti lietuvių kalbos mokytojos ekspertės Aldonos Kruševičiūtės sudaryta atpasakojimų metodine priemone, skirta 5–6 ir 7–8 klasių mokiniams, ir lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotimis bei diktantais, skirtais 5–8 ir 9–10 klasių mokiniams.

Paskelbta „Medijos ir informacinis raštingumas“, Metodinės priemonės, Projektai, Įvairūs

STARTAVO PROJEKTAS „MEDIJOS IR INFORMACINIS RAŠTINGUMAS“

Tai Ugdymo plėtotės centro (toliau UPC) ir Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje vykdomas specialus projektas, logokurio tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo (toliau – MIR) ugdymui, remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant MIR į bendrąjį ir neformalųjį ugdymą.

Projekto dalyviai mokysis atpažinti propagandą ir kritiškai vertinti medijose pateikiamą informaciją; aiškinsis, kas lemia žiniasklaidos turinį; stebės, kokią įtaką medijos daro visuomenei, o taip pat ieškos būdų, kaip įtraukti MIR į ugdymo turinį.

Šiuo metu projekte dalyvauja 300 mokytojų iš 60-ties Lietuvos mokyklų. Vėliau informacinio raštingumo ugdymo metodika bus diegiama ir kitose švietimo įstaigose. Smagu, kad mano mokykla pateko į šį skaičių, kadangi ypatingai svarbu ugdyti kurčiųjų informacinį raštingumą.  Būtent IKT suteikia mūsų vaikams pasitikėjimo savo jėgomis, kadangi medijų dėka jų saviraiškai ne visada reikia žodžių.

Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijoje vykusioje konferencijoje dalyvavo 100 mokytojų. UPC direktorius Giedrius Vaidelis ir projekto koordinatorė Rasa Jančiauskaitė papasakojo, kad projekto idėja kilo susidūrus su atsiradusia informacijos gausa. Mokytojai turi mokėti atmesti bevertę informaciją, sugebėti atsirinkti, kas vertinga, svarbu ir pateikti tai savo mokiniams. Taip pat mokytojas turi mokyti savo ugdytinius saugiai elgtis internetinėje erdvėje, žinoti kaip ir su kuo galima bendrauti socialiniuose tinkluose.

Klaipėdos universiteto dr. Vygantas Vareikis apžvelgė žmogaus, visuomenės ir valstybės pokyčius per visą jos gyvavimo istoriją. Pabrėžęs, kad pasaulis niekada nebebus toks, kaip anksčiau, perspėjo, jog žmonija nuolat susiduria su virtualiais iššūkiais, todėl mokytojai privalo savo mokinius kreipti tinkama linkme, kad jie nepasiduotų virtualioms vilionėms bei propagandoms.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3 rinktinės 302 pėstininkų kuopos kapitonas Gintautas Razma papildė peržiūrėtą filmą nacionalinio saugumo tema. Lektorius pristatė karo erdves – sausumą, jūrą, orą ir XXI amžiuje atsiradusią naują informacinę erdvę. Kapitonas teigė, kad pavojingiausias ginklas pasaulyje yra idėja, dėl kurios žmogus gali atsisakyti visko. Tinkamai paskleidus ją, galima sugriauti galingiausias valstybes. Todėl G. Razma perspėjo, kad mokytojai mokiniams turi suformuoti faktus tokius, kokie jie yra, o ne naudotis iš šono išgirsta informacija.

Interneto dienraščio bernardinai.lt žurnalistė Dalia Žemaitytė apžvelgė medijų įtaką visuomenei ir mokyklai, o UPC Ugdymo skyriaus metodininkė Ginta Orintienė papasakojo, kokiu būdu galima integruoti medijų raštingumą į ugdymo turinį.

Darbo grupėse metu mokyklų komandos turėjo galimybę įsivertinti savo mokyklos silpnąsias ir stipriąsias puses ugdant bendruomenės informacinį raštingumą, pasisemti iš kolegų idėjų, išsikelti būsimos veiklos uždavinius bei numatyti pirmuosius darbus.

Projekto pristatymas 

Paskelbta Metodinės priemonės, Morfologija, Pamokų planai, priemonės ir idėjos, Veiksmažodis

Pamoka „Dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių vartojimas“

     Neasmenuojamosios veiksmažodžių formos – viena iš sunkiausiai specialiųjų poreikių vaikams įsisavinamų temų.  Tik vaizdingi ir praktiniai23588212-abstract-businesswoman-hits-the-sales-target pavyzdžiai padės suvokti dalyvių, padalyvių ir pusdalyvių vartojimo kalboje ypatumus. Šis pamokų planas skirtas temos įtvirtinimui, tačiau skaidrėse esančias užduotis galima panaudoti ir supažindinant su dalyviais, padalyviais ar pusdalyviais, ir aiškinant, kodėl lietuvių kalboje jie yra vartojami. Pamokos planas parengtas pagal UPC projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos esminių kompetencijų ugdymas“ rekomendacijas.

Pamokos planas

Dalyvio, pusdalyvio ir padalyvio vartojimas

Mokomės kepti picą

Užduotys visai klasei

Individuali užduotis

Vertinimo žetonai

Pamoka „Dalyvių vartojimas sakiniuose“ 

Daugiau idėjų pamokoms:

IŠGYVENIMO PAMOKOS RUMŠIŠKĖSE NAUJA!
LEDO PILIS 
TAPK JŪRŲ GYVENTOJŲ EKSPERTU! 
KITOKS POŽIŪRIS Į KLIMATO KAITĄ  #NUOTOLINIAM MOKYMUI
KO NEŽINOJOME APIE PASAKĄ „PIRŠTINĖ“?
KAIP MES STATĖME GEDIMINO PILĮ
IMBIERINĖ ABĖCĖLĖ
BALTŲ DIEVŲ PASLAPTYS
KODĖL RUDENĮ LAPAI KEIČIA SAVO SPALVĄ
ŠOKANČIO VAIDUOKLIO ŠĖLSMAS
SŪRIO ŠVENTĖ
ORANŽINĖ AKIS
„ROVĖ, ROVĖ – NEIŠROVĖ…“
INTEGRUOTA PAMOKA „PRIEŠDĖLIŲ ESTAFETĖ“
SNAIGIŲ LABORATORIJA
LIETUVIŠKOS SPAUDOS PĖDSAKŲ PAIEŠKOS
ŠIMTMEČIUS SKAIČIUOJANČIO ĄŽUOLINIO MUZIEJAUS PAIEŠKA
ŽAIDIMAS SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS KŪRINIAIS
KAIP MES ŽAIDĖME KONTROLINĮ DARBĄ
BYLA NR. 1 ARBA SAKMĖS „JŪRATĖ IR KASTYTIS“ BEI PASAKOS „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ APIBENDRINIMAS
PAMOKA GAMTOS IR BALTŲ DIEVŲ PRIEGLOBSTYJE
EDMONDO DE AMIČI „ŠIRDIS“
EDMONDO DE AMIČI ROMANO „ŠIRDIS“ IŠTRAUKA „PALĖPĖJE“
TIKSLINAMŲJŲ APLINKYBIŲ VARTOJIMAS IR SKYRYBA
KAS APVOGĖ KALĖDŲ SENELĮ, ARBA RIMTOS IR NERIMTOS KALĖDINĖS UŽDUOTYSĮVAIRIOMS PAMOKOMS

Viską apie veiksmažodžius rasite:

VEIKSMAŽODŽIŲ KAITYMAS  
PAMOKA „DALYVIŲ VARTOJIMAS SAKINIUOSE“
NEASMENUOJAMOSIOS VEIKSMAŽODŽIO FORMOS
LIETUVIŲ KALBOS DALYS ARBA ANTRAS DAIKTŲ GYVENIMAS
Paskelbta Projektai, UPC

Pedagogų profesinis tobulėjimas: nuo ilgalaikių stažuočių iki visuomeninės veiklos

Birželio mėnesį mokytojai jau gali užsiregistruoti į vienerių metų trukmės  kvalifikacijos tobulinimo stažuotes, prasidėsiančias nuo rugsėjo 1-osios. Tai gali būti stažuotės Lietuvos arba užsienio šalių švietimo, mokslo, kultūros įstaigose, įmonėse, universitetinės studijos ar metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas.

Plačiau 

Paskelbta Metodinės priemonės, Naudingos nuorodos

Lietuvos interneto apdovanojimai 2012

Atiduokite savo balsus svetainei  Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms

Ši svetainė sukurta Ugdymo plėtotės centrui įgyvendinant projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas. Pagal projekto vykdytojo parengtą turinį Šviesos leidykla sukūrė interaktyvių mokymosi objektų svetainę. Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių mokinių pasiekimų reikalavimais. Lietuvių kalbos 5–6 klasės kursą sudaro 10 temų. Jose yra po 6 veiklas: skaitymo, klausymo, žiūrėjimo, rašymo, tekstų kūrimo, žaidimų. Temų veikloms parengti 385 mokymosi objektai (interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis, žodžių, rišlaus teksto, įgarsinti diktantai, skyrybos pratimai, komiksai, minčių žemėlapiai, rašinio, charakteristikos, laikraščio, skrajutės, laiško, pristatymo šablonai, mokomieji žaidimai, žinynas). Kiekvienai temai parengta po 20 testų užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys turi įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Interneto svetainėje atliktas užduotis jis gali nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje. Mokymosi objektai skirti ugdyti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas.

Balsuoti už lietuvių kalbos kursą 

Ir skaitmeninei bibliotekai „Literatūros kūriniai 58 klasėms“

Ši svetainė sukurta Ugdymo plėtotės centrui įgyvendinant projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas. Projekto vykdytojo užsakymu skaitmeninę biblioteką sukūrė Šviesos leidykla. Skaitmeninėje bibliotekoje skelbiama daugiau kaip 60 lietuvių ir visuotinės literatūros kūrinių 5–8 klasių mokiniams. Kūriniai pateikiami TXT, PDF, EPUB ir MP3 formatu ir laisvai prieinami internete. Mokiniai gali pasirinkti savo mokymosi stilių geriausiai atitinkantį formatą ir priimtiniausias technologijas (kompiuterį, elektroninių knygų skaityklę, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną), socialiniuose tinkluose bendrinti jiems patikusių knygų nuorodas. Skiriama kultūrinei ir komunikavimo gimtąja kalba kompetencijoms ugdyti.

Balsuoti už skaitmeninę biblioteką 

Paskelbta Metodinės priemonės, Naudingos nuorodos, Įvairūs

Atviros prieigos elektroniniai ištekliai darbui ir mokymui(si)

Katalogo tikslas – atskleisti anotuotų atviros prieigos elektroninių išteklių darbui ir mokymui(si) įvairovę, sudaryti sąlygas pedagogams veiksmingiau tobulinti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas: komunikavimo (informacinių komunikacinių technologijų taikymo); pažinimo (informacijos paieškos ir jos analizės, kritinio mąstymo, įvairių informacijos šaltinių kokybės vertinimo, alternatyvių informacijos šaltinių paieškos).

Katalogas bus sistemingai atnaujinamas.

Katalogą rasite čia. 

Paskelbta Projektai, UPC

„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“

2010 metų spalio 5 dieną prasidėjusio projekto viena iš sudėtinių dalių – „Paramos kolegai“ (angl. ”Peer Coaching“) modelio išbandymas.

„Paramos kolegai“ modelis sukurtas 2002 m. „Puget Sound” JAV Švietimo departamento užsakymu, siekiant padėti mokytojams išplėsti standartinį mokymą, siūlant mokiniams patrauklias informacinių technologijų taikymu paremtas mokymo veiklas. Po 2 m. kompanija „Microsoft” licencijavo šios mokymo programos turinį ir pradėjo taikyti „Partneriai mokyme“ programoje. Šis modelis sėkmingai įgyvendintas 49 šalyse.

Pavasarį istorijos mokslų daktaras, „Peer-Ed“ švietimo inovacijų direktorius Lester J. Foltos (JAV), apmokė 20 Lietuvos pedagogų ir švietimo vadybininkų dirbti pagal šį modelį.Parengti kvalifikuoti treneriai-facilitatoriai rugsėjo-spalio mėn. apmokė po 12 patarėjų (angl.coacher’ių). Iš viso modelio įgyvendinime dalyvauja apie 480 įvairių Lietuvos mokyklų mokytojų.

Nuo gruodžio 14 d. iki vasario 29 d. aš, kaip ir visi kiti apmokyti patarėjai, įgytas žinias perduodu 2 savo mokyklos mokytojoms – lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojai Deimantei Veličkienei ir lietuvių gestų (gimtosios) kalbos mokytojai Ritai Gluškovienei. Susitikimų metu stengiuosi padėti savo kolegėms tobulinti mokymą(-si) klasėje, siekiant gerinti mokinių pasiekimus, keliant jų motyvaciją ir susidomėjimą dėstomu dalyku. Mokytojos jau mokėsi kurti metodines priemones IKT pagalba, kurias po mokinių atostogų bandys integruoti į ugdymo(-si) procesą.

Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą ir Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą vykdo Ugdymo plėtotės centras. Daugiau apie projektą galite paskaityti UPC tinklapyje