Paskelbta Metodinės priemonės, Naujienos, Pamokų planai, priemonės ir idėjos, Žodžių daryba

INTEGRUOTA PAMOKA „PRIEŠDĖLIŲ ESTAFETĖ“

     Sekantys mano tinklaraštį jau žino apie praėjusių metų pamoką „Priešdėlių estafetė“, į kurią integravau kūno kultūros discipliną. Toks neįprastas derinys patiko ir man, ir mokiniams, todėl šiemet ši tema persikėlė į sporto salę.

     Vaikai apipylė mane klausimais, kodėl aš atėjau į kūno kultūros pamoką, kodėl aš vilkiu sportinę aprangą, kas čia bus, kaip bus ir pan. Per kraštus besiliejantis vaikų smalsumas labai tiko integruotos lietuvių kalbos ir kūno kultūros pamokos pradžiai, kuri turėjo padėti atspėti pamokos temą. Ypatingas mokinių susidomėjimas taip pat padėjo išlaikyti jų dėmesį visą pamoką, susidėjusią iš dviejų užduočių: gramatinės ir sportinės.

     Prieš metus rašiau, kad sutrikusios klausos vaikams nelengva suvokti žodžių su priešdėliais reikšmę, todėl prašymas sudarytus ir parašytus naujus žodžius pakartoti estafetės trasoje padėjo juos suprasti ir įsiminti. O žinote, kas buvo sunkiausia? Ogi, susilaikyti nebėgus 🙂 . Vaikų azartas ir noras laimėti nevalingai priversdavo juos bėgti į finišą. Tik iš trečio karto mokiniams pavyko kirsti finišo liniją einant, kadangi gramatinėje užduotyje buvo tik du žodžiai: lipti ir eiti.

     Smagiai vyko ir dažno mokytojo nemėgstamiausia pamokos dalis – įsivertinimas. Išnagrinėjus garbės pakylos reikšmes, išaiškėjo, kad turime sidabrinę klasę! Tad teko su kūno kultūros mokytoju Tadu Kazlausku pa(si)žadėti sugalvoti dar daugiau integruotų pamokų, kad pavyktų pasiekti ir auksinį pjedestalą.

Pamokos planas „Priešdėlinės žodžių darybos įtvirtinimas“

Bokšto statymo instrukcija

Priešdėlių estafetė

Į(si)vertinimo pjedestalas

Daugiau pamokų planų:

SNAIGIŲ LABORATORIJA
LIETUVIŠKOS SPAUDOS PĖDSAKŲ PAIEŠKOS 
ŠIMTMEČIUS SKAIČIUOJANČIO ĄŽUOLINIO MUZIEJAUS PAIEŠKA 
ŽAIDIMAS SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS KŪRINIAIS
KAIP MES ŽAIDĖME KONTROLINĮ DARBĄ
BYLA NR. 1 ARBA SAKMĖS „JŪRATĖ IR KASTYTIS“ BEI PASAKOS „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ APIBENDRINIMAS
PAMOKA „DALYVIŲ VARTOJIMAS SAKINIUOSE“
TIKSLINAMŲJŲ APLINKYBIŲ VARTOJIMAS IR SKYRYBA
PAMOKA „DALYVIŲ, PUSDALYVIŲ IR PADALYVIŲ VARTOJIMAS“
PAMOKA „KARTOJAME DAIKTAVARDĮ“
KAS APVOGĖ KALĖDŲ SENELĮ, ARBA RIMTOS IR NERIMTOS KALĖDINĖS UŽDUOTYSĮVAIRIOMS PAMOKOMS
Paskelbta Naujienos, Tai įdomu

OGINSKIO POLONEZO RITMU

     Vakar sužinojau, kad garsiojo polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ autoriaus Mykolo Kleopo Oginskio palikuonys taip pat paliko didelį pėdsaką muzikoje. Tiesa, ne natų penklinėje, o vaikų ugdyme. Pasirodo, pirmoji šešiametė muzikos mokykla Lietuvoje pradėjo veikti Rietave. Ją pastatė kompozitoriaus sūnus kunigaikštis Irenėjus Kleopas Oginskis. Plungės kunigaikščio, jauniausiojo Irenėjaus sūnaus Mykolo Mikalojaus Severino Marko Oginskio, dėka Plungėje net trejus metus mokėsi ir grojo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

     Ne tik muzika rūpėjo kunigaikščiams. M. M. Oginskis palaikė lietuvių tautinį sąjūdį, padėjo valstiečių vaikams siekti mokslo, propagavo naujas ūkininkavimo formas, rengė žemės ūkio parodas; jo tėvo Irenėjaus dėka Rietavo apylinkėse buvo panaikinta baudžiava, pats miestas tapo svarbiu Žemaitijos ūkio bei kultūros centru. Oginskiai prisidėjo ir prie garsiojo  1863 m. sukilimo, nors dėl to teko daug ką paaukoti.

     Nors du pasauliniai karai nepagailėjo Oginskių dvarų, tačiau labiausiai jie nukentėjo sovietinio laikotarpio metu. Protu nesuvokiamas sprendimas nugriauti ne vieną Rietavo dvaro teritorijos pastatą ir pristatyti  keturkampių bendrabučių, rūmuose įsteigti kareivines, vėliau mokyklas, dėl ko reikėjo išgriauti sienas, išlupti parketą, nebuvo pagailėta net varinių stogų.

     Šiandien Plungės rūmuose vėl skamba žmonių balsai, Rietavas kviečia lankytojus į Oginskių lėšomis pastatytą bažnyčią, kurios sietyne 1892 metų balandžio 17-ąją šventų Velykų rytą buvo įžiebta pirmoji elektros lemputė, o Rietavo muziejuje galima paskaityti kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio „Priesakus sūnui“, kuriuose nė žodžiu neužsimenama apie pinigus ir nemažus kunigaikščių turtus, nors liaudyje ne kartą sklido kalbos, kad Oginskiams nerūpi žmonės, kad jiems svarbiausia – pinigai.

Štai ką aš tau patariu, dėl ko tave įpareigoju:

1. Visų pirma įsisąmonink paprastą tiesą – žmogus nėra atsitiktinumo padarinys, jis negimsta be tikslo. Už viską jis turi būti dėkingas savo Kūrėjui – Dievui. Tikėjimas – pirmoji jo pareiga, be jo žmogus yra niekas, tik nereikšmingas skaičius. Tad pirmiausia būk krikščionis, nes šią religiją žmonėms davė pats Dievas, paprasčiausiai tikėk, paskui tikėjimas taps tavo pasaulėžiūra. Tai, ką aš aiškinu, tau pernelyg sudėtinga, bet ateis diena, kai viską suvoksi ir įsitikinsi, jog šiuose priesakuose yra viskas, ko reikia, kad būtum laimingas šioje žemėje.

2. Nė akimirką nepamiršk, už ką turi būti dėkingas savo pirmajai geradarei – Motinai, nes ji tave pagimdė ir be galo myli, nors tu jos švelnumo dar nenusipelnei, bet, jei kiekvieną dieną stengsiesi būti jos vertas, jį nusipelnysi ir pateisinsi Motinos pasitikėjimą. Jei tikrai norėsi jį pelnyti, tai tik nuo tavęs priklauso, pavyks ar ne: nesiimk jokių žygių, nekalbėk ir nedaryk nieko prieš tai savęs nepaklausęs: „Ar mano Motina už tai pagirs?..“ Jei į šį klausimą sąžinė tau atsakys: „Mano Motina pritartų“, veik ryžtingai, nes nuojauta tavęs neapgaus. Jei vidinis balsas sakys priešingai, nedaryk to, ką ketinai, ir išvengsi klaidos bei graužaties. Nuolat galvok, ką ji tau liepė ir ką siūlė, ką prašė padaryti. Gerai pamąstyk, vaike, ką reiškia žodis  „prašyti“; argi galėtum nepaklusti tokios geros, tokios švelnios, tokios mylinčios Motinos, kokia yra tavo Mama, prašymui! Iš tavęs ji norėtų štai ko:

3. Būk ankstyvas, kelkis su aušra. Vos pabudęs šok iš lovos, nepasiduok miegui ir tinguliui. Pirmiausia, ką privalai padaryti – pagarbink Kūrėją, melsk Jį, kad saugotų tavo nuostabiąją Mamą, prašyk laiminti artimuosius ir tave patį, kad visus nukreiptų doros keliu. Po šio pirmojo darbo, kuris turi būti tavo šventa pareiga, tegu seka antrasis – kūno švara; tam daug laiko nereikia, tačiau neturi teisės apsileisti, nes švara ne tik labai reikšminga kūno sveikatai, bet ir paslaptingu būdu apvalo sielą.

4. Valgydamas išlaikyk saiką, ypač venk vyno, nes žinai, kad jis kenkia sveikatai: jo gali išgerti per du pirštus, ne daugiau. Nepiktnaudžiauk ir alumi, tau geriausiai tiks gaivieji gėrimai. Žinok, kad didelį troškulį visada sukelia arba perkaitimas, arba netikę įpročiai, arba nesveikas skrandis. Taigi prisimink, jog sveikata priklauso nuo to, ar sveikas skrandis, todėl stenkis neperkaisti, saikingai gerk ir valgyk, venk visko, kas gadina sveikatą ir kenkia virškinimui.

5. Tavo jėgos priklauso nuo higienos, sveiko ir blaivaus gyvenimo bei mankštinimosi; jei paisysi šių reikalavimų – būsi sveikas. Tu ypač mėgai dvi mankštos rūšis: jodinėjimą ir plaukymą. Noriu, kad ir toliau jų neapleistum, bet būk atsargus, nes tai pavojingi užsiėmimai. Jei kalbėsime apie pirmąjį, aš visiškai pasitikiu žmogumi, kuris tave globos ir suras tau patikimą jojimo trenerį. Turiu perspėti dėl plaukymo, atsimink – didžiulis skirtumas, kur plaukioji: jūroje, upėje ar ežere. Plaukti tave išmokiau aš, mes abu plaukiame kaip žuvys, mačiau tave drąsiai šokantį į vandenį ir tuo visada džiaugdavausi: kai mes anomis vasaromis šokinėdavome iš valties į jūrą, gelmė buvo šimtas pėdų, ir niekada nepasiekdavome dugno, tačiau dauguma upių yra seklios, sraunios, ežerų dugnas priaugęs žolių ir dažnai dumblinas – visa tai pavojinga nardytojams. Tad prisimink, ką tau sakau, ir prieš maudydamasis upėje ar ežere visada pagalvok apie tai, kuo tokios maudynės skiriasi nuo maudynių jūroje.

6. Baik dieną taip, kaip pradėjai – malda; prisimink savo gerąją Motulę, jos rūpesčius dėl tavęs, jos meilę tau ir pagalvok, ar šiandien buvai vertas, kad ji rūpintųsi tavimi ir būtų tau tokia gera. Nenoriu kartoti, kad gerumą pelnysi pildydamas jos norus ir pageidavimus. Jei elgeisi taip, Dievas ir sąžinė dovanos tau ramų ir malonų miegą, bet jei suklydai, prašyk Dievą atleidimo ir tegul tave užvaldo nuoširdi atgaila ir pasiryžimas pasitaisyti, nes kitaip nepatirsi tikro gyvenimo džiaugsmo.

7. Siunčiu su tavimi tarną Santį, jis jau treji metai tau patarnauja. Būk su juo švelnus, geras, būk jam dėkingas, nes vykdamas su tavimi jis palieka žmoną ir vaikus. Yra didelis skirtumas tarp gerumo ir familiarumo: pirmasis kyla iš kilnios širdies, antrasis – iš primityvaus mąstymo. Tik atsitiktinumo dėka gimei tarp tų, kuriems tarnaujama, o ne tų, kurie tarnauja, tad tikrai neturi tuo didžiuotis; tačiau tu privilegijuotas, todėl stenkis kilmę patvirtinti taurumu ir kilniais jausmais – tai suteiks tau tikrąją vertę ir pateisins paprasčiausias fortūnos užgaidas.

8. Mokykis pats save analizuoti: nėra nieko geresnio už dienoraštį, kuriame fiksuotumei savo darbus ir ypač mintis. Tai duotų dvigubą naudą: įprastum susikaupti, mąstyti ir kalbėtis pats su savimi, antroji nauda būtų ta, kad susikurtum savo stilių; rašytoju tampama rašant; tai, ką supratai pamokoje ar stebėdamas, išmoksi dar geriau, jei viską aprašysi ir visiems laikams užfiksuosi atmintyje. Esu labai patenkintas, kad tavo seserys to išmoko ir dėl to tikrai nesigaili.

9. Dabar pakalbėkime apie tavo mokslus: šie mano žodžiai tebus patarimai žmogui, kuris įpareigotas tave prižiūrėti. Numatau tau diplomato karjerą, nes manau, kad tau ji labiausiai tinka. Taigi tavo mokslai turėtų sietis su būsima specialybe. Iš pradžių reikėtų rimto humanitarinių mokslų kurso. Tu jau šiek tiek moki graikų kalbą, jei panorėsi, išmoksi geriau. Mokytis privalai rimtai ir ryžtingai, nes esu įsitikinęs, jog vienu metu galima mokytis dviejų klasikinių kalbų; tikiu, kad graikų kalba, senesnė už lotynų, palengvins pastarosios mokymąsi. Šiuo metu literatūroje siaučia romantizmas, taip, kaip gyvenime cholera, bet ši banga praeis kaip ir visos kitos, o tai, kas gera ir gražu, liks amžiams, nes gerumas ir grožis, taip pat ir tiesa niekada nesikeičia. Tai, ką sakau, nėra labai svarbu dabar, bet laikui bėgant suprasi, kas yra svarbiausia: negausi gero ir gilaus išsilavinimo, jei jis nesirems klasikinėmis kalbomis.

10. Nepasakosiu tau smulkiau apie įvairias istorijos ir filosofijos mokslų sritis, nes tu privalai pats įgyti reikalingų žinių, jei ketini būti geras valdininkas. Kokia tvarka mokysiesi ir kokius mokymosi metodus teks rinktis, visiškai priklausys nuo apsišvietusio žmogaus, kuris vadovaus šiai veiklai. Tik pridursiu, jog pageidauju, kad mokytumeisi naujųjų kalbų, nes jos būtinos karjerai, kurios tu ketini siekti. Tavo amžiaus žmogaus atmintis labai gera, tad mokytis kalbų lengva, o kokia didelė nauda, suprasi tik vėliau.

11. A questo fine, non dimenticar o Caro mio la dolce favella Toscana, la lingua di quel bel paese dove il si suona! (Čia nepamiršk, o mano brangusis, švelnios Toskanos tarmės, kalbos, kuri šiame gražiame krašte skamba.). Nepakaks kalbėtis su Sančiu, nes jo kalba visada bus tik Florencijos gatvių kalba, teks rimtai mokytis italų kalbos; kad ją pamiltum, turi gerai ją suprasti, todėl reikia skaityti gerų italų rašytojų knygas, taip pat – išmokti rašyti. Todėl susirašinėti su seserimis patariu itališkai.

12. Kai baigsi parengiamąjį kursą, pradėsi lankyti paskaitas universitete, tad pasistenk pelnyti bendramokslių palankumą juos gerbdamas, su visais būdamas paslaugus ir mandagus. Kartais pasitaiko neramaus būdo, tulžingų studentų, kurie tik ir ieško progos susivaidyti su draugais. Tai maras, kurio reikia vengti kaip ugnies, ir geriausias būdas, kaip jau sakiau anksčiau, būti su visais mandagiam ir niekada nesikišti ne į savo reikalus. Tavo tikroji drąsa – ryžtingai visada atlikti tai, ką privalai. Dažnai baimė pasirodyti bailiu tikrąjį bailį pastūmėja elgtis arogantiškai, bet tai ne kas kita, kaip bailio drąsa, o tokia drąsa visuomenėje niekinama; labiau niekinama tik breterio (profesionalaus fechtuotojo, žudydavusio už pinigus) ir skundiko drąsa.

13. Turi visiškai paklusti ir pasitikėti žmogumi, kuris sutiks rūpintis tavo elgesiu ir veikla. Geriausias būdas pelnyti jo palankumą – skrupulingai vykdyti pareigas. Visada prisimink, kad tas žmogus pakeičia mus. To pakanka, kad jį gerbtum ir klausytum kaip tėvo.

14. Dar apie tavo kelionę: pakaks, jei pasakysiu, jog dėdė ir teta Dolgorukiai sutiko pabūti tau tėvu ir motina, kol atiduos į rankas to, kurį Apvaizda išsirinko juos pakeisti. Nemanau, kad turiu aiškinti, kaip tau elgtis su kilniais giminaičiais. Pernelyg gerai tave vertinu, mielas drauge, todėl esu įsitikinęs, jog padarysi viską, kad pelnytum jų palankumą, ir nė akimirką nedrįsi jiems nepaklusti.

Sudie, mielas vaike, telaimina tave Dangus, ir aš laiminu iš visos širdies. Rašyk mums bent du kartus per mėnesį. Tegul tavo plunksną vedžioja pasitikėjimas ir tiesa. Su didžiausiu malonumu skaitysime apie tavo sėkmę, nes nuo jos priklausys, kada ateis laimingoji diena, kai vėl galėsime tave apkabinti. Jei tu mus myli taip, kaip aš tikiuosi, tai ši meilė palaikys tave visuose darbuose ir niekada neleis pamiršti, kad vienintelė galimybė gauti kokią nors tarnybą vienoje iš pasiuntinybių Italijoje, o mums susitikti ir niekada nebesiskirti – po trejų metų išlaikyti egzaminą.

Kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio priesakai keturiolikmečiam sūnui Irenėjui Oginskiui, 1822 m. išvykstančiam studijuoti į Italiją.

Paskelbta Literatūra, Metodinės priemonės, Morfologija, Naujienos, Sintaksė ir skyryba

SKAITANTIEMS „ROBINZONĄ KRUZĄ“

     Ruošiantis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (PUPP), daug laiko skiriama kartojimui. Šiaulių universiteto profesorė, lietuvių kalbos vadovėlių autorė Giedrė Čepaitienė yra sakiusi, kad niekas taip neatmuša mokinių noro mokytis kaip žodis kartojimas. Ypač tiems vaikams, kurie sėkmingai išėjo visą programą. Ne išimtis ir mano dešimtokai. Tačiau šiandien jie nelabai suprato, kad kartoja, nes pamokoje buvo žaidžiama ir improvizuojama.

     Iš pradžių mokinių paprašiau sugalvoti kuo daugiau naujų žodžių iš pagrindinio Danielio Defo romano herojaus vardo raidžių. Mums pavyko sugalvoti net 35 žodžius! Visi šie žodžiai buvo suskirstyti į atitinkamas lietuvių kalbos dalių lentelės grafas. Taip vaikai prisiminė tikrinius ir bendrinius daiktavardžius, veiksmažodžius ir jų laikus, jaustukus, jungtukus, ištiktuką ir dalelytę.    

ROBINZONAS

     O tada mokiniams reikėjo išrinkti bendrinius daiktavardžius ir sukurti pasakojimą „Mano galimybės išgyventi negyvenamoje saloje“. Rašydami jie prisiminė sudedamąsias rašinio dalis, pakartojo sakinių skyrybą ir įsigilinę į Danielio Defo kūrinį jį interpretavo. Klausydamasi dešimtokų samprotavimų pasidžiaugiau jų branda, idėjomis ir ryžtu nepasiduoti. Nors pasakotojai pateko į ribotos erdvės zoną, tačiau nenuleido rankų, nes noras išlikti buvo labai stiprus, todėl vieni gamino bronzinius įrankius ir medžiojo bizonus, kiti džiovino jų mėsą ir kaupė atsargas, statė plaustus ir laukė palankaus oro, kad galėtų palikti nesvetingą salą.

Paskelbta Kovo 8-oji, Naujienos

MOTERIMS

Norite būti spalvotos, būkite, nors kiti galvos, kad tai – nerimta. Panorėsite būti bespalvės, būkite, nors aplinkiniai šnabždėsis, kad tai – neskoninga. Būkite tokios, kokios norite. Kas myli, tas sugebės pamatyti visą spalvų paletę.sveikinimas 2019

Daugiau sveikinimų rasite KOVO 8-OSIOS SVEIKINIMAI

Paskelbta meno terapija, Metodinės priemonės, Naujienos, Terapija

MALONUS IR NAUDINGAS MENO TERAPIJOS POVEIKIS

     Šiandien dar kartą supratau, kad man patinka mokyti. Mokyti ne tik vaikus, bet perteikti savo  žinias ir suaugusiesiems. Tokiomis mintimis vedžiau antrąjį seminarą „Vertinimas ir įsivertinimas meno terapijos metodais“, kurio metu su nuostaba pripažinau, jog ugdymo proceso metu vykęs renginys smarkiai skyrėsi nuo vykusio mokinių atostogų metu.

     Šiandien mano klausytojos niekur neskubėjo, mėgavosi meno terapijos teikiamais malonumais ir po truputį mokėsi tuos malonumus paversti naudinga veikla ugdytiniams ir pačioms sau. Todėl šio seminaro metu visos kartu nardėme po spalvų pasaulį, aiškinomės koliažo metodo subtilybes, išbandėme kūrybinį rašymą, „vykome“ į mokslinę ekspediciją, kurios trofėjai padėjo į(si)vertinti save, aplinkinius, egzistuojančius ir(ar) įsivaizduojamus daiktus bei reiškinius.

     Po pirmojo seminaro sulaukiau atsiliepimų iš kitų miestų, todėl buvo kilusi mintis parengti nuotolinį  užsiėmimą, tačiau šiandien supratau, kad virtualus kelias nėra pats tinkamiausias būdas paskatinti žmones mokytis per patirtį, sužadinti jų norą pažinti save, padėti suprasti tai, apie ką anksčiau jie nesusimąstydavo, suteikti galimybę atsiskleisti sau ir kitiems.

     Tad vis dažniau kirba mintis peržengti Klaipėdos krašto ribas ir pasidalinti savo bandymu įtraukti į ugdymą meno terapiją su kitų miestų ugdytojais. Belieka sužinoti, ar būtų norinčių paįvairinti ugdymą naujais, kai kam gal ir negirdėtais metodais. Tad laukdama atsiliepimų vėl pridedu savo kontaktinius duomenis kudariene@gmail.com arba https://www.facebook.com/korsigita/

Daugiau panašių temų:

DUOTI IR NESUDEGTI 
YPATINGI RAŠTAI SPALVINIMO MĖGĖJAMS!
MEDITACIJA SU DZENRAIZGYMU
NAUJI POTYRIAI
PASIEKIMŲ Į(SI)VERTINIMAS DAILĖS TERAPIJOS METODAIS
DAILĖS TERAPIJOS METODŲ PRITAIKYMAS UGDYME
PIEŠIMO GALIA
PROFESINIS PERDEGIMAS: ATPAŽINIMAS IR PAGALBA SAU MENO TERAPIJOS METODAIS
PASAKŲ TERAPIJOS STEBUKLAI
SPALVINIMO TERAPIJA
Paskelbta Literatūra, Matematika, Metodinės priemonės, Morfologija, Naujienos, Pamokų planai, priemonės ir idėjos, Sintaksė ir skyryba, Žodžių daryba

AR LEISTI VAIKAMS PAŽVELGTI Į ŽAISLO VIDŲ?

     Toks klausimas kilo pristatant Klaipėdos Litorinos mokyklos Kompetencijų kabineto malūnsparnis (3)naujieną – STREAM klubą. Šio klubo atsiradimas mokykloje buvo mano didžiulė svajonė! Daug kam ji pasirodys keista, gal kiek netikėta, nelabai deranti su mano dėstomu dalyku. Bet apie viską iš pradžių.

     Sužinojusi apie STEM ugdymo pradžią Lietuvoje, net neabejojau, kad būsiu viena pirmųjų jo pasekėjų. Koks buvo nusivylimas supratus, kad STEM yra skirtas tiksliesiems, gamtos ir inžineriniams dalykams! Apmaudas buvo didelis, tačiau smalsumas – dar didesnis. Sekdama STEM ugdymo naujienas susipažinau ir su STEAM ugdymu, kuris į savo tarpą priėmė menus. Tačiau humanitarams vietos vis tiek ten nebuvo. Pavydėdama naujojo ugdymo atstovams, pradėjau mąstyti, kaip būtų galima įsiterpti ir man su savo lietuvių kalba ir literatūra. Ir ką jūs manote? Įsiterpiau! Taip gimė pirmoji pamoka „Žodžio šaknis“. Vėliau prisiminiau, kad mokslinių eksperimentų metodą nuo seno taikau skaitydama su mokiniais ištrauką apie aklus vaikus iš Edmondo de Amiči romano „Širdis“. Skaitydami romano ištrauką „Palėpėje“, sprendžiame problemas, sprendimus pritaikome praktikoje. Kad nesu šuniui penkta koja  įsitikinau ir prisijungusi prie projekto „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ mokymų, padėjusių sužinoti, kaip galima STEAM integruoti ir į kitus dalykus. Pasirodo raidė A vienur šifruojama arts (menai), o kitur – all arba all other disciplines (visos kitos disciplinos), kadangi kalba eina ne apie tiksliuosius mokslus, o apie mokslinio mąstymo ugdymą, taikomą praktinių problemų sprendimui, derinant skirtingas disciplinas, metodus ir teorines prieigas. Atvykusi į mokymus maloniai nustebau sužinojusi dar vieną raidžių trumpinį STREAM – reading and writing (skaitymas ir rašymas). Valio! Pagaliau išaušo ir mano, lituanistės, valanda 🙂 tas džiaugsmas buvo vainikuotas skaitymo pamoka „Snaigių laboratorija“.

     Niekada nereikia ir negalima skirstyti žmonių į grupes. Tuo įsitikinau ne tik sėkmingai sujungusi tiksliuosius ir humanitarinius mokslus, bet ir mintimis perbėgusi per savo sūnaus gyvenimą. Trimetis berniukas antrąją dieną po savo gimtadienio plaktuku sudaužė pulteliu valdomą malūnsparnį. Tais deficito laikais tokie žaislai buvo pardavinėjami komiso parduotuves pakeitusiose komercinėse parduotuvėse, stebinusiose ne tik nematytomis prekėmis, bet ir nedaugeliui prieinamomis kainomis. Kaip sureagavau į mažylio norą sužinoti, kur slepiasi malūnsparnio vairuotojas, mano kartos žmonėms turbūt aišku. Šiandien toks vaiko poelgis būtų aiškinamas ne negebėjimu suvokti daikto vertę, o polinkiu į  techniką. Ir aš tam pritarčiau. Tiesa, augdamas mano sūnus pasiėmė viską iš manęs ir mano humanitarų tėvų ir įgijo nieko bendro su technika neturinčią anglų kalbos vertėjo specialybę. Ir čia jau būtų galima teigti, kad prieš daugelį metų plaktuku sudaužytas malūnsparnis buvo kažkokios mano auklėjimo klaidos priežastis, tačiau to padaryti neleis žemiau pateikti faktai.  

     Baigęs studijas mano sūnus turėjo įrodyti, kad jis yra geras vertėjas, todėl sutikdavo versti visus be išimties (išskyrus grožinius) jam siūlomus tekstus. Vaikinas ne kartą juokavo, kad versdamas apsigynė kelias medicinos mokslų disertacijas, įgijo juridinių žinių, susipažino su vadybininko ir kt. profesijomis. Išsikovojęs vietą vertėjų gildijoje, sūnus dabar gali rinktis tuos tekstus, kurie jam yra artimesni, tad lengviau ir greičiau išverčiami. Nepatikėsite, bet didžioji dalis jo verčiamų tekstų yra susiję su įvairių prietaisų, technikos įrenginių veikimo ir naudojimo instrukcijomis! Gal noras pažvelgti į malūnsparnio vidų visgi buvo užkoduotas sūnaus genuose?!

Daugiau netradicinių pamokų planų rasite:

INTEGRUOTA PAMOKA „PRIEŠDĖLIŲ ESTAFETĖ“ (NAUJA!)
LIETUVIŠKOS SPAUDOS PĖDSAKŲ PAIEŠKOS 
ŠIMTMEČIUS SKAIČIUOJANČIO ĄŽUOLINIO MUZIEJAUS PAIEŠKA 
ŽAIDIMAS SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS KŪRINIAIS
KAIP MES ŽAIDĖME KONTROLINĮ DARBĄ
BYLA NR. 1 ARBA SAKMĖS „JŪRATĖ IR KASTYTIS“ BEI PASAKOS „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“ APIBENDRINIMAS
PAMOKA „DALYVIŲ VARTOJIMAS SAKINIUOSE“
TIKSLINAMŲJŲ APLINKYBIŲ VARTOJIMAS IR SKYRYBA
PAMOKA „DALYVIŲ, PUSDALYVIŲ IR PADALYVIŲ VARTOJIMAS“
PAMOKA „KARTOJAME DAIKTAVARDĮ“
KAS APVOGĖ KALĖDŲ SENELĮ, ARBA RIMTOS IR NERIMTOS KALĖDINĖS UŽDUOTYSĮVAIRIOMS PAMOKOMS
Paskelbta Būdvardis, Idėjos kalendorinėms šventėms, Logopedams, Metodinės priemonės, Morfologija, Naujienos, Valentino diena, Žodžių daryba

KURKIME ŽAIDIMĄ KARTU!

     Idėja surinkti kuo daugiau širdučių nuotraukų kilo mokant vaikus būdvardžių darybos ir, žinoma, artėjant Valentino dienai. Buvo nelengva, bet įdomu. Pirmiausia dėl to, kad paklausus kolegių, ar turi savo kabinete kokių nors širdelių, sulaukdavau greito „ne“. Po to jų veiduose pasirodydavo išraiška, panaši į tą, kuria Archimedas sušuko savo garsųjį šūkį „Eureka!“, o tada iš įvairių lentynų, stalčių ir dėžučių pradėdavo lįsti įvairios širdutės ar į jas panašūs daiktai. Juos nufotografavusi sukūriau žaidimą „Širdys, širdelės, širdutės…“, kurio taisykles galima kurti taip, kaip jums norisi arba kaip rekomenduoja ugdymo planai.

Žaidimas „Širdys, širdelės, širdutės…“

     Žaidimą sudaro nuotraukų ir būdvardžių kortelės, kurioms šį kartą labai pasitarnavo kanceliarinių prekių parduotuvėje „Pinokis“ pirktos kreditinių kortelių įmautės. Vaikai patys gali sudėti širdelių korteles į įmautes, tačiau taupant laiką jos jau gali būti sudėtos. Tad mokiniams beliks parinkti tinkamą kortelę su būdvardžiu. Korteles galima dėlioti ir ant stalo, ypač jei vienu metu žaidžia ne vienas mokinys.

     Siūlau neapsiriboti vien būdvardžio darybos mokymu(si). Šis žaidimas gali padėti frazeologizmų suvokimui (negailestingas, nejautrus žmogus – akmeninė širdis, geležinė širdis, medinė širdis, ledinė širdis; jautrus, gailestingas žmogus – auksinė širdis; labai geras žmogus – angeliška širdis, dangiška širdis; sąžiningas žmogus – krištolinė širdis), apibendrinamųjų žodžių mokymuisi (papuošalai, dekoracijos, žaislai, maistas ir kt.), spalvų, medžiagos savybių apibūdinimui. 

Nors kolegių ir namiškių padedama surinkau nemažą nuotraukų kolekciją, tačiau su kiekviena nauja širdele norėjosi jų dar daugiau, todėl kreipiuosi į savo tinklapio draugus su pasiūlymu dalintis nuotraukomis. Jei prisijungsite prie žaidimo kūrimo, pažadu paskelbti garbės sąrašą su visų, atsiliepusių į mano kvietimą, vardais ir pavardėmis 🙂

Savo pažado dėl sąrašo ištęsėti nepavyko, nes jame  tik vienas vardas. O juk vienas ir yra vienas, iš jo sąrašo nepadarysi 😦 Nežiūrint to, nuoširdžiai dėkoju REDAI STULPINIENEI iš Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“, atsiliepusiai į mano kvietimą ir prisidėjusiai prie žaidimo kūrimo 🙂

Daugiau apie būdvardžio mokymą(si):

SUDUŽUSIŲ ŠIRDELIŲ KLUBAS NAUJA!
Būdvardžių daryba
PAMOKA SU MATRIOŠKA
PAKALBĖKIME APIE… NOSIS!
Žaidimas „Gyvūnai“
ŽAIDIMAS BE PABAIGOS  
PASAKA APIE KELIONĘ Į AUKŠTESNĘ KLASĘ
LIETUVIŲ KALBOS DALYS ARBA ANTRAS DAIKTŲ GYVENIMAS
VARŽYBOS SU IŠDYKĖLĖMIS PELYTĖMIS
Testas „Daiktavardis ir būdvardis“
Pamokų ciklo „Ąžuoliuko rytas“ planas