Paskelbta Literatūra, Metodinės priemonės, Morfologija, Projektai, Sintaksė ir skyryba, UPC, Žodžių daryba, Įvairūs

Kūrybiškiau mokytis padės naujos interneto svetainės

upc-viol02

Pradėjo veikti dar trys Ugdymo plėtotės centro sukurtos interneto svetainės, kuriose 5-8 klasių mokiniai gali mokytis lietuvių kalbos, geografijos, gilintis į saugos ir sveikatos temas. Naujose svetainėse pateikiama daug įvairių užduočių, testų mokiniams, žinynai, metodinės rekomendacijos mokytojams.

Pavyzdžiui, lietuvių kalbai mokytis skirtoje svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasei“ http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt skelbiami įgarsinti diktantai, kalbos žinių taikymo užduotys. Čia pateikiama kūrybinių užduočių sukurti tekstams paisant įvairių žanrų – komikso, istorijos, dienoraščio, kelionių įspūdžių, interviu, diskusinių straipsnių, instrukcijų, reklamos – reikalavimus.

Geografijos svetainėje „Geografija 6–8 klasėms“ http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt šiuo metu sukurtos užduotys, interaktyvios demonstracijos pagal penkias temas: „Orientavimasis aplinkoje“, „Geografinis tinklas“, „Ledynai“, „Litosferos plokštės ir jų judėjimas“, „Ugnikalniai ir žemės drebėjimai“. Jas nagrinėdami mokiniai aiškinsis, kaip vyksta sudėtingi procesai, kodėl ir kur kyla žemės drebėjimai, cunamio bangos, išsiveržia ugnikalniai, kas lemia skirtingą klimatą ir daugelį kitų klausimų.

Svetainėje „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt šiuo metu sukurtos temos „Gyvenamoji aplinka“ ir „Mityba“. Mokiniai, naudodamiesi interaktyviomis demonstracijomis, komiksais, istorijomis, minčių žemėlapiais, užduočių lapais gali aiškintis aktualius žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo klausimus.

Svetainės, parengtos remiantis Bendrosiomis ugdymo programomis, bus nuolat pildomos naujomis temomis, užduotimis, testais ir kita informacija iki 2015 m. sausio mėn.
Šios interneto svetainės sukurtos vykdant ES remiamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.
Pirmajame projekto etape buvo sukurtos šios skaitmeninės mokymo priemonės: skaitmeninė biblioteka „Literatūros kūriniai 5–8 klasėms“ http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/, interneto svetainės „Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ ir „Gamtos mokslų kursas 7–8 klasėms“ http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

Portalo emokykla informacija

Paskelbta Dalelytė, Metodinės priemonės, Mokiniai, Morfologija

Dar kartą apie socialinę kampaniją „Mokykla 2.0“

Pažvelkite į šiose nuotraukose užfiksuotus mokinių veidus ir pabandykite atspėti, kokį dalyką jie mokosi.

Neatspėjote? Nesistebiu, nes įprastinę pamokos tylą nutraukęs mokinių juokas dažniau girdimas pertraukų metu. O dabar atsisėskite, nes tikrai nustebsite sužinoję, kad šitaip smagiai neįgalūs girdėti vaikai pasitikrino savo žinias … apie dalelytes lietuvių kalbos pamokoje!

Pasidalinti savo įspūdžiais paskatino spalio mėnesį portale bendraukime.lrytas.lt vykusi socialinė kampanija „Mokykla 2.0“, kurioje dėl nenumatytų asmeninių bėdų su mokiniais nebespėjome pasidžiaugti informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis mokytis nelengvos lietuvių (valstybinės) kalbos įdomiai ir su entuziazmu. Tuo pačiu norisi ir atsakyti tiems, kurie rašė tokius skeptiškus komentarus: „Kuo greičiau naikinti mokyklose visus tuos planšetus ir kompiuterius. Į rankas įgrūsti pieštuką, šratinuką ir skriestuvą, kad smegenys geriau veiktų. Kompiuteriu ir namuose išmoks. Mokyklose reikia mokyti, o ne linksminti kompiuteriais.“

Pridedu šitokį džiaugsmą sukėlusią metodinę užduotį „Dalelytės“, kuri yra parengta tradicine Microsoft PowerPoint programa, nereikalaujančia turėti nei planšetinių kompiuterių, nei išmaniųjų telefonų, prieš kuriuos taip nusistatę skeptikai. Jeigu yra galimybė mokyti novatoriškai ir įdomiai, kodėl mes, mokytojai, turėtume jos atsisakyti?! Naujovės ne tik skatina vaikus mokytis, naujovių jie nori ir laukia!