Paskelbta Matematika, Metodinės priemonės, Naujienos, Vadovavimas klasei, Įvairūs

GERIAU VIENĄ KARTĄ PAMATYTI, NEI DEŠIMT KARTŲ IŠGIRSTI

     Nežinote, kaip paaiškinti vaikams, kodėl varlė tapo varle? Smalsu, kas vykstatimthumb Mėnulyje? Nesuprantate Pitagoro teoremos? Domitės, kaip keičiasi mūsų klimatas? Nerimaujate nauja mada imti paskolas? Gąsdina vaikų drąsa bendraujant socialiniuose tinkluose? Atsakymus rasite svetainėje Planet Nutshell, kurios autoriai, remdamiesi populiariu liaudies posakiu, sukūrė vaikams informatyvius ir vaizdingus filmukus, perspėjančius apie internete slypinčius pavojus, ekologinę Žemės krizę, klimato kaitą, mokančius finansinio raštingumo, paaiškinančius įvairius gamtos dėsnius, populiariai ir suprantamai pateikiančius matematikos, fizikos, geografijos, istorijos ir kt. dalykų žinias.   

     Filmukai yra suskirstyti į šešias kategorijas pagal temas. Prie kiekvieno filmuko nurodytas amžiaus tarpsnis, kad nereikėtų peržiūrinėti ir atrinkinėti visos svetainėje esančios vaizdo medžiagos. Taigi mokytojams, auklėtojams, klasės vadovams, vaikų tėveliams ir seneliams į rankas įduodamas dar vienas puikus įrankis, padėsiantis suteikti ne tik žinių ir įgūdžių, bet ir vertybių.  

Paskelbta Literatūra, Metodinės priemonės, Morfologija, Projektai, Sintaksė ir skyryba, UPC, Žodžių daryba, Įvairūs

Kūrybiškiau mokytis padės naujos interneto svetainės

upc-viol02

Pradėjo veikti dar trys Ugdymo plėtotės centro sukurtos interneto svetainės, kuriose 5-8 klasių mokiniai gali mokytis lietuvių kalbos, geografijos, gilintis į saugos ir sveikatos temas. Naujose svetainėse pateikiama daug įvairių užduočių, testų mokiniams, žinynai, metodinės rekomendacijos mokytojams.

Pavyzdžiui, lietuvių kalbai mokytis skirtoje svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasei“ http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt skelbiami įgarsinti diktantai, kalbos žinių taikymo užduotys. Čia pateikiama kūrybinių užduočių sukurti tekstams paisant įvairių žanrų – komikso, istorijos, dienoraščio, kelionių įspūdžių, interviu, diskusinių straipsnių, instrukcijų, reklamos – reikalavimus.

Geografijos svetainėje „Geografija 6–8 klasėms“ http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt šiuo metu sukurtos užduotys, interaktyvios demonstracijos pagal penkias temas: „Orientavimasis aplinkoje“, „Geografinis tinklas“, „Ledynai“, „Litosferos plokštės ir jų judėjimas“, „Ugnikalniai ir žemės drebėjimai“. Jas nagrinėdami mokiniai aiškinsis, kaip vyksta sudėtingi procesai, kodėl ir kur kyla žemės drebėjimai, cunamio bangos, išsiveržia ugnikalniai, kas lemia skirtingą klimatą ir daugelį kitų klausimų.

Svetainėje „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt šiuo metu sukurtos temos „Gyvenamoji aplinka“ ir „Mityba“. Mokiniai, naudodamiesi interaktyviomis demonstracijomis, komiksais, istorijomis, minčių žemėlapiais, užduočių lapais gali aiškintis aktualius žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo klausimus.

Svetainės, parengtos remiantis Bendrosiomis ugdymo programomis, bus nuolat pildomos naujomis temomis, užduotimis, testais ir kita informacija iki 2015 m. sausio mėn.
Šios interneto svetainės sukurtos vykdant ES remiamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“.
Pirmajame projekto etape buvo sukurtos šios skaitmeninės mokymo priemonės: skaitmeninė biblioteka „Literatūros kūriniai 5–8 klasėms“ http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/, interneto svetainės „Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ ir „Gamtos mokslų kursas 7–8 klasėms“ http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

Portalo emokykla informacija

Paskelbta eTwinning, Metodinės priemonės, Projektai, Įvairūs

Attention! Dėmesio!

We invite you to the corner of Geography knowledge, here you will find links to various freeware web pages for tool creation and exercises made by the Lithuanian team. Solve, play and broaden your knowledge about the Baltic sea countries.

Exercises from Lithuania , crossword , answer key.

Exercises from Poland

Kviečiame į geografijos žinių kampelį, kuriame rasite lietuvių komandos parengtų užduočių ir nuorodų į nemokamas įvairių mokymo priemonių kūrimo svetaines. Spręskite, žaiskite, plėskite savo žinias apie Baltijos jūrą ir savo šalies kaimynus.

Užduotys iš Lietuvos , kryžiažodis „Baltijos jūros šalys“ , kryžiažodžio „Baltijos jūros šalys“ atsakymai.

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Metodinės priemonės, Projektai, Įvairūs

November – the month of geography! Lapkričio mėnuo – geografijos mėnuo!

Dear colleagues!

While looking at the emblems, drawn by our children, we understood that there are still things we don’t know about the Baltic countries. That is why we dedicate the month of November to the studies of geography. We are offering you some links to freeware software for interactive map making.

Offer your children to mark all the countries around the Baltic sea, find their capitals, find out the language their neighbors are speaking and what colors are in their flags, and so on.

We also invite you to make a trivia based on the knowledge of geography. Let’s prepare and exchange questionnaires with each other. At the end of the month we will discuss the results and announce the winners. Later, we will create a combined for our friends on Facebook to answer.

The Lithuanian team is already hard at work preparing various exercises for you which you will be able to use at your geography lessons.  We will also add links to the software, used for creating these exercises.

Brangūs kolegos!

Žiūrėdami į vaikų pieštas emblemas, supratome, kad dar ne viską žinome apie Baltijos šalis. Todėl lapkričio mėnesį dedikuojame geografijos mokslams. Siūlome jums kelias nuorodas į nemokamas interaktyvių žemėlapių kūrimo programas.

Pasiūlykite mokiniams pažymėti savo žemėlapiuose visas prie Baltijos jūros esančias šalis, rasti jų sostines, išsiaiškinti, kokiomis kalbomis kalba jų kaimynai, kokios spalvos yra jų vėliavose, ir pan. 

Taip pat kviečiame jus surengti geografijos žinių konkursą. Parenkime klausimynus ir pasikeiskime jais. Mėnesio pabaigoje aptarsime rezultatus ir paskelbsime nugalėtojus. Vėliau sukursime bendrą klausimyną ir pasiūlysime atsakyti į jo klausimus mūsų Facebook draugams. 

Lietuvos komanda jau ruošia jums įvairių užduočių, kurias galėsite panaudoti geografijos pamokose. Taip pat pridėsime ir programų, su kuriomis bus kuriamos užduotys, nuorodas.