Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Metodinės priemonės, Projektai, Įvairūs

November – the month of geography! Lapkričio mėnuo – geografijos mėnuo!

Dear colleagues!

While looking at the emblems, drawn by our children, we understood that there are still things we don’t know about the Baltic countries. That is why we dedicate the month of November to the studies of geography. We are offering you some links to freeware software for interactive map making.

Offer your children to mark all the countries around the Baltic sea, find their capitals, find out the language their neighbors are speaking and what colors are in their flags, and so on.

We also invite you to make a trivia based on the knowledge of geography. Let’s prepare and exchange questionnaires with each other. At the end of the month we will discuss the results and announce the winners. Later, we will create a combined for our friends on Facebook to answer.

The Lithuanian team is already hard at work preparing various exercises for you which you will be able to use at your geography lessons.  We will also add links to the software, used for creating these exercises.

Brangūs kolegos!

Žiūrėdami į vaikų pieštas emblemas, supratome, kad dar ne viską žinome apie Baltijos šalis. Todėl lapkričio mėnesį dedikuojame geografijos mokslams. Siūlome jums kelias nuorodas į nemokamas interaktyvių žemėlapių kūrimo programas.

Pasiūlykite mokiniams pažymėti savo žemėlapiuose visas prie Baltijos jūros esančias šalis, rasti jų sostines, išsiaiškinti, kokiomis kalbomis kalba jų kaimynai, kokios spalvos yra jų vėliavose, ir pan. 

Taip pat kviečiame jus surengti geografijos žinių konkursą. Parenkime klausimynus ir pasikeiskime jais. Mėnesio pabaigoje aptarsime rezultatus ir paskelbsime nugalėtojus. Vėliau sukursime bendrą klausimyną ir pasiūlysime atsakyti į jo klausimus mūsų Facebook draugams. 

Lietuvos komanda jau ruošia jums įvairių užduočių, kurias galėsite panaudoti geografijos pamokose. Taip pat pridėsime ir programų, su kuriomis bus kuriamos užduotys, nuorodas.

 

Paskelbta eTwinning, Metodinės priemonės, Mokiniai

We are announcing the winner and runner-ups of the competition for the most beautiful emblem!

The competition winner is Mangirdas Kriauza from Lithuania.
2nd place winner is Klaudia Jaskorzyńska from Poland.
3rd place was shared by Edgaras Storožuk with Mantas Budžys and Rokas Koveckis (Lithuania).

Dear partners, present Klaudia with the certificate and congratulate her on the behalf of her friends from Lithuania, and create your certificates using the  10 best soft wares for creating them.

Konkursą laimėjo Mangirdas Kriauza iš Lietuvos.
II-a vieta atiteko Klaudiai Jaskorzyńskai iš Lenkijos.
III_ą vietą pasidalino Edgaras Storožuk su Mantu Budžiu ir Rokas Koveckis (Lietuva).

Siūlome susikurti savo sertifikatus naudojant 10 geriausių sertifikatų kūrimo programų.

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Metodinės priemonės, Mokiniai, Projektai, Įvairūs

The poll for the most beautiful Project emblem! Gražiausios projekto emblemos rinkimai!

We are announcing the poll for the most beautiful Project emblem! You can vote until 15 of October. Support your friends!

Free online drawing tools

We are happy that our children had actively enrolled in the creation of the Project emblem. When we saw the rising… palm trees in our children’s emblems, we realized that the project acquainting children with the Baltic Sea and the countries around it was really necessary. It is sad that our neighbors did not want to participate in the Project. We invite everyone for a sightseeing tour around the Baltic Sea once more! You can join us anytime you want because each month we are having a new event.

Project participants from Poland and Lithuania

Skelbiame gražiausios projekto emblemos rinkimus! Balsuoti galima iki spalio 15 d. Palaikykite savo draugus!

Nemokami piešimo internete įrankiai

Džiaugiamės, kad mūsų mokiniai aktyviai įsitraukė į projekto emblemos kūrimą. Pamačius mokinių emblemose augančias… palmes, supratome, kad tikrai reikėjo organizuoti projektą, supažindinantį su Baltijos jūra ir aplink ją esančias šalis. Gaila, kad mūsų kaimynai nepanoro prisijungti prie mūsų. Dar kartą visus kviečiame į pažintinę kelionę aplink Baltijos jūrą! Jūs galite prisijungti prie mūsų bet kuriuo laiku, kadangi kiekvieną mėnesį vyks vis kita veikla.

Projekto dalyviai iš Lenkijos ir Lietuvos