Paskelbta Biblioteka, Logopedams, Metodinės priemonės, Naujienos, Rusijos Švietimo akademijos Korekcinės pedagogikos institutas, Specialistams ir tėvams

NAUJA KNYGA APIE VAIKŲ REABILITACIJĄ PO KOCHLEARINĖS IMPLANTACIJOS

     Pristatau Rusijos leidykloje «Национальное образование»  („Nacionalinis 1020452956švietimas“) išleistą knygą „Vaikai su kochleariniais implantais. Pilnavertis kurčių žmonių aplinkinio pasaulio ir kalbos suvokimas“ («Дети с кохлеарными имплантами. Полноценное восприятие окружающего мира и речи людей при глухоте»). Knygą kūrė didelis autorių kolektyvas, kurio branduolį sudarė Klaipėdos krašto specialiesiems pedagogams ir psichologams gerai pažįstami mokslininkai iš Rusijos Švietimo akademijos Korekcinės pedagogikos instituto, prieš dvejus metus Klaipėdos Litorinos mokykloje vedę praktinius seminarus: Jelena Baenskaja, Jelena Gončarova, Olga Kukuškina, Marija Chaidarpašyč, Ilja Kukuškin ir instituto vadovas Nikolai Malofejev. Pedagogams ir psichologams talkino ir daugiakanalės kochlearinės implantacijos (toliau – KI) pradininkas Rusijoje Georgij Tavartikladzė, otorinolaringologas ir surdologas Vigen Baškinian, pedagogė Albina Satajeva, sėkmingai pritaikiusi reabilitaciją po KI daugiau nei 200 vaikų.

     Pasak autorių, į knygą sudėta net 25 metų aukščiau minėto instituto ir Rusijos audiologijos ir klausos protezavimo mokslinio-praktinio centro bendradarbiavimo tarpdisciplininių tyrimų srityje praktika.

     Leidinys skiriamas visiems, kurie susiduria su KI: tėvams, surdopedagogams, medikams…

     Knyga unikali tuo, kad joje nuosekliai aprašomas „3P-reabilitacijos“ («ЗП-реабилитация») metodas. Jausmų institutu žmonių vadinamos įstaigos specialistai kartu su medikais atsisako tradicinės „klausos-kalbos reabilitacijos“, siūlydami naują metodą, pagrįstą pojūčiais, kurio metodologiniu pagrindu tapo:

  1. Požiūris į vaikų, turinčių žymų ir labai žymų klausos sutrikimą, antrinių sutrikimų vystymosi socialinį pobūdį (L. Vygotskis).
  2. Požiūris į vaikų, turinčių žymų ir labai žymų klausos sutrikimą, ankstyvojo afektinio sutrikimo vaidmenį (O. Nikolskaja, J. Baenskaja).
  3. Požiūris į vaikų, turinčių žymų ir labai žymų klausos sutrikimą, darbo pradžią, siekiant savaiminio suvokimo klausa ir spontaniško kalbos įsisavinimo po KI vystymosi (J. Gončarova, O. Kukuškina).

     „3P-reabilitacija“ nuo „klausos-kalbos reabilitacijos“ skiriasi savo tikslais, dalyvių sudėtimi, pagrindiniu principu, turiniu, metodais ir technologijomis, laiko riba, galutiniais rezultatais. Todėl knygos autoriai teigia, kad visų specialistų pripažintas teiginys, jog maksimaliai geri rezultatai bus pasiekti tik kuo anksčiau atlikus KI, įgauna kitą prasmę – kuo anksčiau bus implantuotas vaikutis, tuo mažiau teks „atkurti“ jo sensorinės raidos etapų, tad reabilitacijos metu mažylio perėjimas prie natūralaus vystymosi vyks žymiai lengviau.

Daugiau apie tai skaitykite Rusijos Švietimo akademijos Korekcinės pedagogikos instituto Almanache Nr. 30 „Kochlearinė implantacija. Kokia reabilitacija reikalinga vaikui po KI?“ («Кохлеарная имплантация. Какая реабилитация нужна ребенку после КИ?»).

Knygą galima įsigyti internetu.

 

Paskelbta Specialistams ir tėvams, Tai įdomu

Švietimo naujovės Kaliningrado srityje

Aplinkybėms sėkmingai susiklosčius, priešpaskutinę rugpjūčio savaitę teko laimė ir garbė atstovauti Klaipėdos kurčiųjų mokyklai Tarptautinėje konferencijoje, vykusioje Kaliningrade. Garbė todėl, kad aš tapau pirmąja mokyklos atstove, skaičiusia pranešimą kaimyninėje šalyje vykusios konferencijos „Kaliningrado srities švietimo politikos prioritetai“ vienoje iš sekcijų, kur buvo aptariami darbo metodai ugdant vaikus po kochlearinės implantacijos. Laimė, nes turėjau galimybę susipažinti su specialiste iš Sankt Peterburgo Olga Zontova, organizuojančia ir koordinuojančia vaikų po kochlearinės implantacijos reabilitaciją, Tverės regiono tėvų organizacijos „Garsų vandenynas“ pirmininke, žavios mergaitės Sofijos, turinčios kochlearinį  implantą mama, Irina Malceva, Olštyno internatinės mokyklos, ugdančios vaikus su ribotomis sveikatos galimybėmis, direktore Možena Dvornikovska, pasakojusia apie jų įstaigoje vykdomą šunų terapiją,  ir, svarbiausia, pasidairyti po pavasarį tapusių mūsų partnerių valdas – Kaliningrado reabilitacijos ir korekcijos centrą, skirtą vaikams su ribotomis sveikatos galimybėmis.

Kadangi mes šį rudenį keičiame ir savo vardą, tapdami Klaipėdos Litorinos mokykla, ir savo statusą, virsdami specialiąja mokykla-daugiafunkciniu centru, vizito metu išgirstos ugdymo naujovės, centro pristatytos veiklos, aukščiau paminėtų kolegių pristatymai taps puikiu pavyzdžiu plečiant mūsų įstaigos veiklos ir paslaugų ratą.

O kol kas kviečiu į virtualią ekskursiją po svetingą Kaliningradą ir pažintį su žmonėmis, kuriems rūpi įvairius raidos sutrikimus turinčių vaikų ateitis.