Paskelbta Specialistams ir tėvams, Tai įdomu

Švietimo naujovės Kaliningrado srityje

Aplinkybėms sėkmingai susiklosčius, priešpaskutinę rugpjūčio savaitę teko laimė ir garbė atstovauti Klaipėdos kurčiųjų mokyklai Tarptautinėje konferencijoje, vykusioje Kaliningrade. Garbė todėl, kad aš tapau pirmąja mokyklos atstove, skaičiusia pranešimą kaimyninėje šalyje vykusios konferencijos „Kaliningrado srities švietimo politikos prioritetai“ vienoje iš sekcijų, kur buvo aptariami darbo metodai ugdant vaikus po kochlearinės implantacijos. Laimė, nes turėjau galimybę susipažinti su specialiste iš Sankt Peterburgo Olga Zontova, organizuojančia ir koordinuojančia vaikų po kochlearinės implantacijos reabilitaciją, Tverės regiono tėvų organizacijos „Garsų vandenynas“ pirmininke, žavios mergaitės Sofijos, turinčios kochlearinį  implantą mama, Irina Malceva, Olštyno internatinės mokyklos, ugdančios vaikus su ribotomis sveikatos galimybėmis, direktore Možena Dvornikovska, pasakojusia apie jų įstaigoje vykdomą šunų terapiją,  ir, svarbiausia, pasidairyti po pavasarį tapusių mūsų partnerių valdas – Kaliningrado reabilitacijos ir korekcijos centrą, skirtą vaikams su ribotomis sveikatos galimybėmis.

Kadangi mes šį rudenį keičiame ir savo vardą, tapdami Klaipėdos Litorinos mokykla, ir savo statusą, virsdami specialiąja mokykla-daugiafunkciniu centru, vizito metu išgirstos ugdymo naujovės, centro pristatytos veiklos, aukščiau paminėtų kolegių pristatymai taps puikiu pavyzdžiu plečiant mūsų įstaigos veiklos ir paslaugų ratą.

O kol kas kviečiu į virtualią ekskursiją po svetingą Kaliningradą ir pažintį su žmonėmis, kuriems rūpi įvairius raidos sutrikimus turinčių vaikų ateitis.  

Paskelbta eTwinning, Metodinės priemonės, Mokiniai, Projektai, Įvairūs

We invite you to a virtual photo exhibition „Baltic coasts“! Kviečiame į virtualią nuotraukų parodą „Baltijos pakrantės“!

5515096-girl-holding-camera-vector-illustration-file-includedVirtual photo exhibition „Baltic coasts“ invite you to „wade“ in the sea near the coasts of Klaipeda, Palanga, Elblag and Kaliningrad. Join our Project and send us your photos which will help us acquaint with coasts and seaports of Baltic sea.

Virtuali nuotraukų paroda „Baltijos pakrantės“ kviečia „pabraidyti“ po jūrą prie Klaipėdos, Palangos, Elblago  ir Kaliningrado krantų.
Prisijunkite prie mūsų projekto ir atsiųskite savo nuotraukas, kurių pagalba mes galėsime susipažinti su kitų Baltijos šalių pakrantėmis ir uostamiesčiais.