Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Mokiniai, Projektai

We dropped the anchor during the Europe Day… Inkarą nuleidome per Europos dieną…

9378374-illustration-of-metallic-anchor-sinking-in-water-wavesThe trip around the Baltic Sea started at Klaipeda. The anchor was also dropped on the coast of our hometown. This is how the project “Around the Baltic Sea in 365 days” that lasted the whole school year ended. During the trip we met a friendly group from Elblag (Poland). We all learned to draw, created fairytales, solved geography and math exercises, studied fauna and flora of the Baltic Sea. Not only did we share our knowledge about ICT, but also delve back in to the past and presented the folklore heritage of our country.

At the last harbor, just as we planned, we commemorated the Europe Day with smiles, applause and games. We sent letters in balloons and bottles to every Baltic Sea resident, reminding them that they must take care of their Sea and coast. 

On the 1st of September we invite everyone to meet again in the group that gathered on the social network Facebook to find out the fate of the sent letters.

Till autumn, young travelers!

**********************************************************************************************************************

Kelionė aplink Baltijos jūrą prasidėjo Klaipėdoje. Inkarą nuleidome taip pat gimtajame pajūryje. Šitaip pasibaigė visus mokslo metus trukęs projektas „Aplink Baltijos jūrą per  365 dienas“. Kelionės metu mes susipažinome su draugiška komanda iš Elblago (Lenkija) miesto. Visi draugiškai mokėmės piešti, kurti pasakas, spręsti geografijos ir matematikos uždavinius, tyrinėti Baltijos pajūrio gyvūniją ir augmeniją. Mes dalijomės ne tik savo žiniomis apie IKT, bet ir pažvelgėme į praeitį ir pristatėme savo šalies folklorinį palikimą.

Paskutiniame uoste, kaip ir planavome, šypsenomis, žaidimais ir plojimais paminėjome Europos dieną. Visiems Baltijos šalių gyventojams išsiuntėme laiškus balionuose ir buteliuose, primindami, kad reikia rūpintis gimtąja jūra ir jos pakrantėmis. 

Rugsėjo 1-ąją dieną kviečiame visus dar kartą susitikti socialiniame tinkle Facebook susibūrusioje projekto grupėje, kad išsiaiškintume išsiųstų laiškų likimą.

Iki rudens, jaunieji keliauninkai!

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Projektai

March – month of nature. Kovas – gamtos mėnuo.

Dear Project participants, if you have become tired from all the traveling around the Baltic Sea, we suggest briefly dropping the anchor 5588f7ab90c54ddd71d7434940d06a2b28b552a3_article and just walking on the beach.

Even though we are living around the same sea, nature is different in every country. While solving math exercises you should have noticed that the salinity of the Baltic Sea is different in every country and that directly influences the variety of each coastline.

We suggest sharing information about the fauna and flora in your country; organizing a beach cleaning action; inviting interesting people, which could tell you about the coast in your country. We await for pictures, videos and presentations showing all the interesting things you did in the month of March.

Mieli projekto dalyviai, jeigu nuvargino mūsų kelionė aplink Baltijos jūrą, siūlome trumpam išmesti inkarą ir pasivaikščioti po pajūrį.

Nors gyvename prie vienos jūros, tačiau gamta kiekvienoje šalyje kitokia. Spręsdami matematikos uždavinius, turėjote pastebėti, kad kiekvienoje šalyje Baltijos jūros druskingumas yra skirtingas, o tai lemia mūsų pakrančių įvairovę.

Siūlome pasidalinti informacija apie savo šalies pajūrio fauną ir florą; surengti pajūrio tvarkymo akciją; pasikviesti įdomių žmonių, galinčių papasakoti apie jūsų šalies pakrantę. Laukiame nuotraukų, prezentacijų, filmuotos medžiagos apie tai, ką jūs įdomaus nuveikėte kovo mėnesį.

Paskelbta eTwinning, Metodinės priemonės, Mokiniai, Projektai, Įvairūs

December – the time of the most beautiful holidays! Gruodis – gražiausių metų švenčių laikas!

Hello, Polish partners!

Because we are having winter holidays after the month of December, we will not be able to finish important jobs, therefore  we invite you to take photos of the most beautiful sights in your countries and share them with the project participants. Let‘s prove that the Baltic coast isn’t called a pearl of exceptional beauty for nothing. Picture not only the beauty of the wild nature but also the handmade one from the people living in the Baltic countries.

We also suggest visiting http://www.logomaker.com/ , http://www.logoease.com webpages and create book markers that you present to your friends and family members.

Kadangi gruodį ruošiamės šventėms, po kurių ir jūs, ir mes turėsime žiemos atostogas, rimtų darbų nudirbti nebespėsime, todėl kviečiame fotografuoti gražiausius žiemos vaizdus savo šalyje ir pasidalinti jais su projekto dalyviais. Įrodykime, kad ne veltui Baltijos pajūris vadinamas nepaprasto grožio perlu. Užfiksuokime ne tik laukinės gamtos grožį, bet ir tai, ką sukūrė darbštūs Baltijos šalių žmonės.

O taip pat siūlome apsilankyti svetainėse http://www.logomaker.com/ , http://www.logoease.com  ir susikurti skirtukus knygoms, kuriuos galėsite dovanoti savo draugams ir artimiesiems!