Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Metodinės priemonės, Mokiniai, Projektai

CONGRATULATIONS! SVEIKINAME!

19706290-education-congratulations-sign-background-on-a-blue-lines-pattern

Our eTwinning Project “Around the Baltic Sea in 365 days“ has been granted the quality label for the teachers‘ great ideas and the help to our partners in learning how to use ICT in the education process!

Mūsų eTwinning projektas „Aplink Baltijos jūrą per 365 dienas“ buvo įvertintas kokybės ženkleliu už puikias mokytojų idėjas ir pagalbą projekto partneriams, mokantis naudoti IKT ugdymo procese!

Mokinio kokybės ženklelis

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Projektai

The song and dance fiesta is starting! Šokių ir dainų fiesta prasideda!

Project “Around the Baltic Sea in 365 days” participants from Lithuania would like to show you the Lithuanian folk dance „Siuntė Marę į 14856271-an-illustration-of-two-cute-happy-cartoon-dancers-dancing-togetherŽagarę“.

Projekto „Aplink Baltijos jūrą per 365 dienas“ dalyviai iš Lietuvos kviečia susipažinti su lietuvių liaudies šokiu Siuntė Marę į Žagarę.