Paskelbta A trip to fairy-tale, eTwinning, Projektai

DŽIUGIOS NAUJIENOS!

Tarptautinio eTwinning projekto „A trip to fairy-tale“ („Kelionė į pasaką“) komandą: 5–10 klasių mokinius, projekto autorę, lietuvių kalbos mokytoją Sigitą Koroliovę, lietuvių gestų kalbos mokytoją Ritą Navitskę ir dailės mokytoją Jolitą Stumbrienę pasiekė dar viena puiki žinia – projektas buvo apdovanotas Europos Kokybės ženkleliu! Vasarą apdovanotas Nacionaliniu Kokybės ženkleliu, o rugsėjo mėnesį tapęs konkurso „Geriausia Lietuvos „eTwinning“ mokykla 2016“ laimėtoju projektas bus eksponuojamas specialiame Europos portalo puslapyje!

eTwinning Europos Kokybės ženklelis

Daugiau apie projekto veiklas, apdovanojimų lietų ir kitas smagias akimirkas skaitykite čia.

Paskelbta A trip to fairy-tale, Biblioteka, eTwinning, Literatūra, Metodinės priemonės

FAIRY-TALES THAT CAME TO LIFE / ATGIJUSIOS PASAKOS

     During the creation of the project “A TRIP TO FAIRY-TALE“, I was seeking for peers that could help me in finding a way to bring back books to children. With only a month remaining till the end of the project, I understood that I have managed to find colleagues that are able to prove their pupils that reading can bring a lot of joy.

     This notion took me after I have witnessed how the creative work of the teachers participating in the project managed to involve children in transferring fairy-tales into images. Illustration is one of the most popular methods of education. However, pictures drawn by hand do not surprise anyone in the contemporary world any more.. Therefore, I am very pleased by the video reports from our partners in which the our shared fairy-tales came to life.

Pupils from Greece
Pupils from Greece

      I suggest to watch the movies created by the Croatian, Serbian, Lithuanian and Greek teams in which the Polish “Legend of the golden duck“, the Serbian  fairy-tale “Pearly Rose“, the Georgian fairy-tale “Dreamer“,  the myth by Aesop “The Sun and the North Wind“ and the Ukrainian folk tales “Why geese bathe in water, cats clean themselves with their tongues, and chickens take dust baths“ and “The mitten“ came to life.

“Pearly rose“

“Dreamer“

“Dreamer 2“

“The Sun and the North Wind“

“The mitten“

However, by no means, do I underrate the drawings that helped pupils and teachers working along them to create the images of the heroes from the fairy-tales that they have read during the project. It is really fun comparing the illustrations of little children from Moldova and teenagers from Lithuania for the Ukrainian folk tale “Little Round Bun“ and the illustrations of little pupils from Poland and teenagers from Lithuania for the Moldavian folk tale “Bunny’s house“.

      I would also like to note that everyone is amazed by the professionally made illustrations for the Serbian fairy-tale “Little fairy“ by the Ukrainian team and the sprawling magic of their work.

     I am also happy with the work of my own country, the embodiment of the Armenian folk tale “The death of Kikos“ in shadows. I would like to reveal a secret. My pupils together with the teacher of sign language will interpret one fairy-tale by the poetry traditions of deaf people.

     I eagerly look forward to the completion of said works that, I believe, will be just as spectacular and creative!

***********************************************************************

     Kurdama projektą „KELIONĖ Į PASAKĄ“, ieškojau bendraminčių, kurie padėtų atrasti kelią, grąžinantį vaikus prie knygų. Likus mėnesiui iki projekto pabaigos, supratau, kad atradau kolegų, sugebančių savo mokiniams įrodyti, jog knygų skaitymas gali suteikti daug džiaugsmo.

     Tas supratimas atėjo pamačius, kaip kūrybiškai projekte dirbantys mokytojai įtraukė vaikus į pasakų pavertimą vaizdais. Iliustravimas yra vienas iš populiariausių ugdymo metodų. Tačiau moderniame pasaulyje ranka piešti piešiniai nieko nebestebina. Todėl be galo džiaugiuosi sulaukusi iš partnerių vaizdo reportažų, kuriuose atgijo mūsų pasidalintos pasakos.

     Siūlau pažiūrėti Kroatijos, Graikijos, Serbijos ir Lietuvos komandų kurtus filmus, kuriuose atgijo lenkų legenda „Auksinė antis“, Ezopo mitas  „Saulė ir vėjas“, serbų pasaka „Perlinė rožė“, ukrainiečių liaudies pasakas „Kodėl žąsys maudosi vandenyje, katės ir katinai prausiasi tupėdami ant krosnies, o vištos voliojasi dulkių vonioje“ bei „Pirštinė“, gruzinų pasaka „Svajoklis“.

     Tačiau nenuvertinu ir piešinių, kurie padėjo mokiniams ir su jais dirbantiems mokytojams vaizduotėje susikurti projekto metu skaitytų pasakų herojų paveikslus. Smagu palyginti mažų vaikų iš Moldavijos ir paauglių iš Lietuvos iliustracijas ukrainiečių liaudies pasakai „Pagrandukas“, mažųjų mokinukų iš Lenkijos ir paauglių iš Lietuvos iliustracijas moldavų pasakai „Kiškio trobelė“. O mokinių iš Ukrainos iliustruota serbų pasaka apie mažąją fėją žavi profesionalumu ir dvelkiančia magija. Džiaugiuosi ir savo šalies darbu – šešėliais įkūnyta armėnų liaudies pasaka „Kikos mirtis“. Išduosiu paslaptį – mano mokiniai su gestų kalbos mokytoja vieną pasaką interpretuos pasitelkdami kurčiųjų poezijos tradicijas.

     Su nekantrumu laukiu kitų šalių darbų, kurie, tikiu, bus tokie pat įspūdingi ir originalūs!

Paskelbta A trip to fairy-tale, eTwinning, Literatūra, Projektai

A TRIP TO A MYSTERIOUS WORLD OF FAIRY-TALES HAS BEGUN! / PRASIDĖJO KELIONĖ Į PASLAPTINGĄ PASAKŲ PASAULĮ!

One of the project “A trip to a fairy-tale“ stages has ended. During this stage, each country translated their nations most beloved fairy-tale in to English language.

The Lithuanian team chose the fairy-tale “Sigutė“. “Sigutė“ is deservedly called a horror tale, because the forces of good and evil get tangled within the tale by showcasing the reader that neither slyness nor treachery will win. Even though, the heroine died and the dog got crippled, the brother still carried out a proper punishment for the evildoer – you can still see the witch’s shivering hair between the trees to this very day.

The second project stage is going to be very interesting – the pupils will read the fairy-tales from other countries and illustrate them. During this stage, the teachers will encourage the children to read as many fairy-tales as possible, help them perceive the content of the fairy-tales, and together with pupils will seek for the features of culture and folklore of other countries participating in the project.

The teachers working at the project are hopeful that this will distract the pupils from computers and will allow them to enjoy  the magical world of fairy-tales.

Fairy-tale Sigutė

Vienas projekto „Kelionė į pasaką“ etapas baigėsi. Jo metu kiekviena šalis į anglų kalbą vertė mėgstamiausią savo tautos pasaką.

Lietuvos komanda pasirinko pasaką „Sigutė“. „Sigutė“ pelnytai vadinama siaubo pasaka, nes joje susipina blogio ir gėrio jėgos, parodydamos skaitytojams, kad nei gudrumas, nei klastingumas nelaimės. Nors pasakos herojė Sigutė žuvo, nors jos gelbėtoja kalaitė buvo suluošinta, mergaitės brolis tinkamai nubaudė piktadarę: net ir dabar žiemą galima pamatyti, kaip tarp medžių plaikstosi bjauriosios raganos plaukai…

Antrasis projekto etapas labai įdomus: mokiniai skaitys kitų šalių pasakas ir jas iliustruos. Šiame etape mokytojai skatins vaikus perskaityti kuo daugiau pasakų, padės suvokti jų turinį, kartu su mokiniais ieškos projekte dalyvaujančių šalių tautosakos ir kultūros bruožų.

Projekte dirbantys mokytojai tikisi, kad ši veikla atitrauks vaikus nuo kompiuterių ir leis pasimėgauti stebuklingu pasakų pasauliu.