Paskelbta Mokiniai

KALBŲ KENGŪRA 2014

    kng Vėlų vasario 24-os dienos vakarą elektroniniu paštu gavusi konkurso „Kalbų kengūra 2014“ užduotis, supratau, kad šį kartą mano ugdytiniams bus nelengva. Užduočių sudėtingumas ir išgąsdino, ir nudžiugino, nes šį kartą tradicinis klausimų keturiasdešimtukas buvo parengtas taip, kad be loginio mąstymo, itin didelio pastabumo ir, žinoma, žinių bei gebėjimų, atsakyti teisingai į juos buvo beveik neįmanoma.

     Kalbų kengūros užduotis šiemet pirmą kartą atliko visi Klaipėdos Litorinos mokyklos 5–10 klasių mokiniai, kadangi norėjosi paraginti kuo daugiau vaikų prisijungti prie šio įdomaus projekto ir palyginti savo žinias bei gebėjimus su girdinčiais bendraamžiais. Vaikams pasiūliau užduočių lygius, atitinkančius jų gebėjimus, todėl dauguma mokinių tikrai susidomėjo šokliosios kengūros projektu. Na, o konkurso senbuvių Roko Koveckio ir Igno Rezniko bei naujokės Veronikos Michailovos darbai jau išsiųsti į Vilnių projekto organizatoriams.

     Sveikinu drąsuolius ir kviečiu kitais metais padidinti kengūros gerbėjų gretas! Laukime 2014-ųjų metų užduočių įvertinimo, o kad laikas neprailgtų, kviečiu dar kartą atsakyti į anketos „Lietuvių kalbos konkursai mokiniams“ klausimus! 

Taip pat primenu, kad jau prasidėjo registracija į konkursą „Švari kalba – švari galva“.

Paskelbta Mokiniai, Specialistams ir tėvams, Tai įdomu

BENDRAAMŽIAI BENDRAAMŽIAMS

Tokiu painoku pavadinimu nuspręsta pavadinti šį reportažą ne iš mandrumo. Kai jaunieji Klaipėdos Interaktyvaus klubo AD-ASTRA („Į žvaigždes“) nariai surengė akciją „Per kurčias akis“, skirtą pagerinti Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų mokymąsi, motyvaciją bei savijautą, tuometinė klubo prezidentė Dominyka Stirbytė ne kartą minėjo, kad juos džiugina galimybė padėti savo bendraamžiams. Juk jie, patys būdami mokiniai, sugebėjo rasti būdų ir kelių, renkant pinigus, reikalingus nupirkti FM sistemą Amigo T10/ARC, kuria jau naudojasi mažiausieji ugdymo įstaigos vaikai, nuo rugsėjo pirmosios dienos pradėję lankyti naujai atidarytą ikimokyklinio ugdymo grupę „Delfinukai“.

Būdami panašaus amžiaus, jaunieji rotariečiai ne tik surinko reikiamą pinigų sumą, bet ir rado kelią į kurčių jaunuolių širdis, rengdami susitikimus su jais, mokydamiesi lietuvių gestų kalbos, padėjusios suartėti viename mieste gyvenantiems, bet anksčiau dėl kalbos barjero negalėjusiems draugauti bendraamžiams.

Paskelbta Specialistams ir tėvams, Tai įdomu

Švietimo naujovės Kaliningrado srityje

Aplinkybėms sėkmingai susiklosčius, priešpaskutinę rugpjūčio savaitę teko laimė ir garbė atstovauti Klaipėdos kurčiųjų mokyklai Tarptautinėje konferencijoje, vykusioje Kaliningrade. Garbė todėl, kad aš tapau pirmąja mokyklos atstove, skaičiusia pranešimą kaimyninėje šalyje vykusios konferencijos „Kaliningrado srities švietimo politikos prioritetai“ vienoje iš sekcijų, kur buvo aptariami darbo metodai ugdant vaikus po kochlearinės implantacijos. Laimė, nes turėjau galimybę susipažinti su specialiste iš Sankt Peterburgo Olga Zontova, organizuojančia ir koordinuojančia vaikų po kochlearinės implantacijos reabilitaciją, Tverės regiono tėvų organizacijos „Garsų vandenynas“ pirmininke, žavios mergaitės Sofijos, turinčios kochlearinį  implantą mama, Irina Malceva, Olštyno internatinės mokyklos, ugdančios vaikus su ribotomis sveikatos galimybėmis, direktore Možena Dvornikovska, pasakojusia apie jų įstaigoje vykdomą šunų terapiją,  ir, svarbiausia, pasidairyti po pavasarį tapusių mūsų partnerių valdas – Kaliningrado reabilitacijos ir korekcijos centrą, skirtą vaikams su ribotomis sveikatos galimybėmis.

Kadangi mes šį rudenį keičiame ir savo vardą, tapdami Klaipėdos Litorinos mokykla, ir savo statusą, virsdami specialiąja mokykla-daugiafunkciniu centru, vizito metu išgirstos ugdymo naujovės, centro pristatytos veiklos, aukščiau paminėtų kolegių pristatymai taps puikiu pavyzdžiu plečiant mūsų įstaigos veiklos ir paslaugų ratą.

O kol kas kviečiu į virtualią ekskursiją po svetingą Kaliningradą ir pažintį su žmonėmis, kuriems rūpi įvairius raidos sutrikimus turinčių vaikų ateitis.