Paskelbta “May the sun of this land scatter all the gloom and dark…”, eTwinning, Naujienos, Projektai

UNITED UNDER THE SUN / SAULĖS SUVIENYTI

     The international contest “May the sun of this land scatter all the gloom and dark…“ has united together the children of Lithuania and foreign countries, their parents and teachers. By posting regulations of the competition and proposing different options on how to make the sun, we did not expect that participants will be so enthusiastic in the agreement with our recommendations.

     Following the receipt and acceptance of the invitations to participate in Lithuania’s birthday party, the guests made a total of 44 different suns. The said suns not only brightened up the lobby of the Klaipeda Litorina School, but the faces of its community as well. During the month of January, the suns arrived from various Klaipeda, Jurbarkas and Smalininkai educational institutions. Three schools from Ukraine, one school from Ireland and one from Romania have also responded to the birthday invitations. Therefore we had been sent presents from abroad that took a little longer to arrive.

     We believe that the sun production process has infected their authors, because most of the participants presented not one, not two but even more exhibits! The most encouraging news, in particular, is the fact that many of the exhibits were created at home with the help of mothers and fathers. Constantly hearing that the digital generation is only interested in smart technologies, we have also with ovations accepted the works of older students, which fascinated us by the performing techniques, maturity and love to our country.  The commission of professionals will have to select eleven works which will continue to the final phase of the eTwinning project “May the sun of this land scatter all the gloom and dark…“:  publishing of the calendar for the year 2019. Meanwhile, the twelfth and final work will be selected by the project partners and friends on the social network Facebook.

     After our guest from abroad catch their breath after the intense creative process, they will be invited to sing the National anthem. Two versions of the anthem were sent to them – one in Lithuanian and one in English language. We are eager to find out which language the children from Ukraine, Ireland and Romania will choose to sing the National anthem in and honor our country. According to the project regulations, they will have to share the moments of the singing process with the friends who impatiently await for the birthday of their country.

     Follow the information of the eTwinning project “May the sun of this land scatter all the gloom and dark…“ and celebrate Lithuania’s birthday together with us!

*************************************************************************************

     Tarptautinis konkursas „Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina…“ suvienijo Lietuvos ir užsienio vaikus, jų tėvelius ir pedagogus. Skelbdami konkurso nuostatus ir siūlydami saulės gaminimo variantus, nesitikėjome, kad jo dalyviai taip entuziastingai sutiks su mūsų rekomendacijomis.  

     Priėmę konkurso organizatorių kvietimą dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės jubiliejuje, svečiai jubiliatei pagamino 44 dideles ir mažas saules, nušvietusias ne tik Klaipėdos Litorinos mokyklos fojė, bet ir jos bendruomenės veidus. Saulytės visą sausio mėnesį keliavo iš įvairių Klaipėdos, Smalininkų ir Jurbarko ugdymo įstaigų. Šiek tiek ilgiau užtruko dovanos iš užsienio, mat į gimtadienio kvietimą atsiliepė trys mokyklos iš Ukrainos, po vieną iš Airijos ir Rumunijos.

     Manome, kad saulučių gaminimas užkrėtė jų autorius, nes dauguma konkurso dalyvių pristatė ne po vieną ir net ne po du eksponatus! Ypač džiugina žinia, kad daugelis eksponatų buvo kuriami namuose kartu su mamomis ir tėčiais. Nuolat girdėdami, kad skaitmeninė karta domisi tik išmaniosiomis technologijomis, ovacijomis sutikome ir vyresniųjų klasių mokinių darbus, sužavėjusius atlikimo technikomis, brandumu ir atvira meile savo šaliai. Užjaučiame vertinimo komisiją, kuriai iš visų darbų reikės išrinkti 11 geriausių, pateksiančių į  eTwinning projekto „Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina…“ galutinį rezultatą – 2019 metų kalendorių. Dvyliktąjį darbą išrinks projekto partneriai ir draugai socialiniame tinkle Facebook.

     Atsikvėpę po kūrybinių darbų, Lietuvos gimtadienio svečiai iš užsienio bus pakviesti sugiedoti Tautiškos giesmės. Jiems yra išsiųsti du giesmės teksto variantai – lietuviškas ir angliškas. Nekantraujame sužinoti, kokia kalba pagerbs mūsų šalį Airijos, Rumunijos ir Ukrainos vaikai, pagal projekto nuostatus turėsiantys filmuotomis himno giedojimo akimirkomis pasidalinti su nekantriai savo šalies šventės laukiančiais draugais.

     Sekite eTwinning projekto „Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina…“ informaciją ir švęskite Lietuvos gimtadienį kartu su mumis!

Paskelbta “May the sun of this land scatter all the gloom and dark…”, eTwinning, Naujienos, Projektai

“MAY THE SUN OF THIS LAND SCATTER ALL THE GLOOM AND DARK…” / „TEGUL SAULĖ LIETUVOJ TAMSUMAS PRAŠALINA…“

    The project “MAY THE SUN OF THIS LAND SCATTER ALL THE GLOOM AND projekto logoDARK…” is gaining more momentum every day.  What is actually going on inside the workshops of the project, what are the daily activities of everyone wanting to become the guests of the 100th anniversary of the Independence of Lithuania?

      The constant rain and rare glimpses of sunshine had nothing to do with the origin of the Project name that started at the end of 2017 and will end at the beginning of 2018.

     We borrowed the name for our project from the National Anthem which flutters our hearts and invited all those wishing to join the celebration of the 100th anniversary of the Independence of Lithuania.

     While looking for our project partners and competition participants, we appealed to you just like that: “We are looking for birthday guests”. Knowing that everyone would want to give something as a gift, we asked the guests to bring us the sun. We explicitly stated that drawings and pictures and pictures are not accepted due to the fact they can be easily be found on the internet. Throughout the month of December, members of the international eTwinning project and participants of the competition from various Lithuanian educational institutions produced suns… a lot of suns. The first works reached us just before Christmas. The suns have to be presented to us until January 15th, therefore, it is of no surprise that following the start of the New Year, the doors of Klaipeda Litorina School have been constantly opened by the postman and people from Klaipeda – representatives of various educational institutions who present us their exhibits. Therefore, on the grey, rainy and gloomy days, our school is getting brighter and warmer.

20171114_091934 - Copy

     This warmth is also accompanied by inspirational letters in which the partners of the eTwinning project share updates regarding notifications on their sent works. The right hand of my project – Vida Petraitienė, the teacher of the Jurbarkas school “Ąžuoliukas“, shared a picture of seven suns which was sent to Klaipeda on January 4th.

jurbarko saulytės

     Friends from Ireland sent their sun before the holidays. Because they tried to comment on each of their activities… in Lithuanian language! We are especially eager to receive their work. Judging by their pictures, the Lithuanian words will be on the sun that they produced themselves.

bade34aa

We were touched by the Ukrainians – students of the Kalush Gymnasium and their teacher Vitalij Pivtorak, they shared a reportage on social networks on the sun sent to us and the fact that in February they will join the singing of the National Anthem and that they are very pleased and thankful for the chance to participate in the birthday of Lithuania!

     Not only will the sun scatter all the gloom and dark. But because kindergartens as well as the pupils and representatives of professional studies joined the Lithuanian birthday party, the sincere friendship between the people of different ages and from different nations will also scatter the gloom and dark.

********************************************************************

Projektas „TEGUL SAULĖ LIETUVOJ TAMSUMAS PRAŠALINA…“ įgauna vis didesnį pagreitį. Kas gi vyksta projekto dirbtuvėse, kuo gyvena visi, panorę tapti Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio šventės svečiais?

     Šitoks 2017 metų pabaigos–2018 metų pradžios projekto pavadinimas atsirado ne dėl to, kad Lietuvoje pastaruoju metu nuolat lyja ir vis rečiau pasirodo saulė. Projektui pavadinimą pasiskolinome iš mūsų visų širdis virpinančios Tautiškos giesmės ir pakvietėme visus norinčius prisijungti prie mūsų šalies nepriklausomybės šimtmečio paminėjimo.

     Ieškodami projekto partnerių ir konkurso dalyvių, taip ir kreipėmės: „Ieškome gimtadienio svečių“. Žinodami, kad visi norės jubiliatui kažką padovanoti, svečių paprašėme atnešti mums po saulę. Tik perspėjome, kad piešinių ir nuotraukų nenorime, nes jų – pilnas internetas.

     Visą gruodį tarptautinio eTwinning projekto nariai ir į konkursą atsiliepę dalyviai iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų gamino saules, saulutes, saulytes… Pirmieji darbeliai mus pasiekė prieš Kalėdas. Kadangi saulių pristatymo laikas baigiasi sausio 15 dieną, nekeista, kad nuo Naujųjų metų Klaipėdos Litorinos mokyklos duris nuolat varstė siuntas pristatantys pašto darbuotojai ir eksponatus nešantys klaipėdiečiai – įvairių ugdymo įstaigų atstovai. Tad pilkomis, lietingomis ir niūriomis dienomis mūsų mokykloje darosi vis šviesiau ir šilčiau.

     Šilumos prideda ir įkvepiantys laiškai, kuriuose eTwinning projekto partneriai dalijasi pranešimais apie paštui perduotus darbelius. Štai mano projekto dešinioji ranka, Jurbarko mokyklos „Ąžuoliukas“ auklėtoja Vida Petraitienė pasidalino net septynių saulučių, išsiųstų į Klaipėdą sausio 4 dieną, nuotrauka. Draugai iš Airijos saulę išsiuntė prieš didžiąsias šventes. Nekantraujame sulaukti jų darbelio, kadangi airiai kiekvieną savo veiklą stengėsi pakomentuoti… lietuvių kalba! Sprendžiant iš nuotraukų, lietuviškų žodžių bus ir ant jų pagamintos saulės. Sujaudino ukrainiečiai – Kalush gimnazijos mokiniai ir jų mokytojas Vitalij Pivtorak, pasidalinę socialiniuose tinkluose reportažu apie mums siunčiamą saulytę, apie tai, kad vasario mėnesį jie prisijungs prie Tautiškos giesmės giedojimo ir apie tai, kad jiems labai gera dalyvauti Lietuvos gimtadienyje!

     Ne tik saulė tamsumas prašalins. Jas nugins ir projekto metu užsimezgusi nuoširdi draugystė su įvairių tautų ir dar įvairesnio amžiaus žmonėmis, kadangi prie Lietuvos gimtadienio šventės prisijungė ir darželinukai, ir mokiniai, ir profesinių studijų atstovai.