Paskelbta Specialistams ir tėvams, Tai įdomu

GESTŲ KALBA – SAVARANKIŠKA KALBA

Kurčiųjų mėnraščio „Akiratis“ korespondentės Nijolės Krasniauskienės interviu su kalbininku, Vilniaus kolegijosrankytes 2 lietuvių gestų kalbos ir gestotyros dėstytoju, Mantrimu Danieliumi pasakojama, kaip buvo sugriauti trys mitai apie lietuvių gestų kalbą, pristatoma elektroninio lietuvių‒gestų kalbų žodyno kūrimo istorija, atskleidžiami šio žodyno privalumai, aptariama gestų kalbos lingvistų trūkumo problema, dalijamasi ateities planais gestotyros srityje.