Paskelbta Metodinės priemonės, Naudingos nuorodos

Lietuvos interneto apdovanojimai 2012

Atiduokite savo balsus svetainei  Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms

Ši svetainė sukurta Ugdymo plėtotės centrui įgyvendinant projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas. Pagal projekto vykdytojo parengtą turinį Šviesos leidykla sukūrė interaktyvių mokymosi objektų svetainę. Svetainės mokymosi objektai parengti vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008 m.) ir susieti su atitinkamų veiklos sričių mokinių pasiekimų reikalavimais. Lietuvių kalbos 5–6 klasės kursą sudaro 10 temų. Jose yra po 6 veiklas: skaitymo, klausymo, žiūrėjimo, rašymo, tekstų kūrimo, žaidimų. Temų veikloms parengti 385 mokymosi objektai (interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis, žodžių, rišlaus teksto, įgarsinti diktantai, skyrybos pratimai, komiksai, minčių žemėlapiai, rašinio, charakteristikos, laikraščio, skrajutės, laiško, pristatymo šablonai, mokomieji žaidimai, žinynas). Kiekvienai temai parengta po 20 testų užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų. Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys turi įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Interneto svetainėje atliktas užduotis jis gali nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje. Mokymosi objektai skirti ugdyti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas.

Balsuoti už lietuvių kalbos kursą 

Ir skaitmeninei bibliotekai „Literatūros kūriniai 58 klasėms“

Ši svetainė sukurta Ugdymo plėtotės centrui įgyvendinant projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas. Projekto vykdytojo užsakymu skaitmeninę biblioteką sukūrė Šviesos leidykla. Skaitmeninėje bibliotekoje skelbiama daugiau kaip 60 lietuvių ir visuotinės literatūros kūrinių 5–8 klasių mokiniams. Kūriniai pateikiami TXT, PDF, EPUB ir MP3 formatu ir laisvai prieinami internete. Mokiniai gali pasirinkti savo mokymosi stilių geriausiai atitinkantį formatą ir priimtiniausias technologijas (kompiuterį, elektroninių knygų skaityklę, planšetinį kompiuterį, išmanųjį telefoną), socialiniuose tinkluose bendrinti jiems patikusių knygų nuorodas. Skiriama kultūrinei ir komunikavimo gimtąja kalba kompetencijoms ugdyti.

Balsuoti už skaitmeninę biblioteką 

Paskelbta Metodinės priemonės, Naudingos nuorodos, Įvairūs

Lietuvių kalbos ar fizikos mokiniai gali mokytis ir žaisdami

   Mokydamiesi lietuvių kalbos, fizikos, biologijos ar chemijos jaunesnių klasių mokiniai gali naudotis trimis naujomis interneto svetainėmis. Svetainėje „Lietuvių kalbos kursas 5–6 klasėms“ http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ jie mokosi žaisdami ir kurdami komiksus, žiūrėdami filmukus ir po to atlikdami užduotis, rašydami laiškus, leisdami laikraščius. Literatūros kūrinių jie randa užsukę į skaitmeninę biblioteką „Literatūros kūriniai 5–8 klasėms“ http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/. Čia skelbiami lietuvių ir visuotinės literatūros kūriniai TXT, PDF, EPUB ir MP3 formatais. Gamtos mokslų svetainėje „Gamtos mokslų kursas 7–8 klasėms“ http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/ mokiniai gali nagrinėti interaktyvias demonstracijas, atlikti virtualius bandymus ir stebėjimus.

Plačiau***